จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
101af30b-4f41-4016-987a-4ad61020b51f.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับแปล Journal EN-->TH สาธารณสุข-โภชนาการ (ละเอียด🧡จับใจความ)

สวัสดีค่ะ (แพน) ยินให้ให้บริการแปล Journal EN ---> TH ด้านสาธารณสุขและโภชนาการค่ะ ขอบเขต 💚ระบาดวิทยา (Epidemiology) 💚การป้องกันและควบคุมโรค (Prevention and Control) 💚การส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Promotion) 💚อาหารและโภชนาการ (Nutrition) สำเร็จการศึกษาทาง Nutrition สาธารณสุขโดยตรง และทำงานด้านวิชาการอาหารสาธารณสุข จึงถนัดงานแปลตามขอบเขตเฉพาะด้าน รับทั้งงานแปลโดยละเอียดและจับใจความสำคัญ ขอบคุณค่ะ (แพน)

สวัสดีค่ะ (แพน) ยินให้ให้บริการแปล Journal EN ---> TH ด้านสาธารณสุขและโภชนาการค่ะ ขอบเขต 💚ระบาดวิทยา (Epidemiology) 💚...ดูเพิ่มเติม

milkshake

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 26/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ
แปล Journal EN-->TH ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โดยละเอียด

1.ราคาต่อหน้า 120-150 บาทต่อหน้า (ขึ้นอยู่กับขนาดอักษร ) 2. ส่งงานไฟล์แบบ Doc. และ PDF อย่างละ 1 ชิ้น 3.แก้ไขงานจำนวน 1 ครั้ง

ทำงาน 3 วัน
฿500
แปล Journal EN-->TH ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ แบบจับใจความสำคัญ

1. ราคาต่อหน้า 80-100 บาทต่อหน้า (ขึ้นอยู่กับขนาดอักษร) 2. ส่งงานไฟล์แบบ Doc. และ PDF อย่างละ 1 ชิ้น 3. แก้ไขงานจำนวน 1 ครั้ง

ทำงาน 2 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานด่วนนอกเหนือระยะเวลาฟรีแลนซ์กำหนดส่ง เพิ่มราคา 100 บาทต่อหน้า

ขั้นตอนการทำงาน
1

แจ้งชื่องาน-จำนวนหน้า-ระดับการแปล-วันที่ต้องการรับงานแปล

2

ส่งเอกสาร เพื่อประเมินขอบเขตเนื้อหาว่าสามารถแปลให้ได้หรือไม่

3

ประเมินราคา เสนอราคา และ กำหนดระยะเวลาส่งงาน

4

สร้างใบเสนอราคา โดยเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย

5

ชำระเงินค่าจ้างไม่เกินเวลา 8.00 น.ของวันที่กำหนดเริ่มทำงาน กรณีล่าช้าชำระหลังเวลาของวันที่กำหนดเริ่มงาน หรือหลังวันเริ่มงานที่ตกลงกันไว้ ขออนุญาตเลื่อนการส่งงานออกไปอีกโดยให้อยู่ตามช่วงจำนวนระยะการบริหารจัดการเวลาตามที่กำหนดไว้

6

ส่งงานตามวันเวลานัดหมาย

7

แก้ไขงานจำนวน 1 ครั้ง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ