จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
4853270d-419b-4207-8253-11968bf4900e.jpg
1/5
ดูผลงาน

ล่าม ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส (TH / EN / FR) Interpreter

เป็นล่าม แปลภาษา ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส มีความเชี่ยวชาญ ใน ทั้ง 3 ภาษา จบปริญญาโทจาก University of Oxford และปริญญาเอกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thai, English, French interpreter Advanced proficiency level for all three languages Master's degree from the University of Oxford and PhD from Chulalongkorn University

เป็นล่าม แปลภาษา ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส มีความเชี่ยวชาญ ใน ทั้ง 3 ภาษา จบปริญญาโทจาก University of Oxford และปริญญาเอกจาก จ...ดูเพิ่มเติม

mhthomas

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
1 ชั่วโมง / 1 hour

- การแปลภาษาแบบมี คุณภาพ - ลูกค้าจะได้ ทำงานกับ คนที่มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา - ช่วงเวลาการทำงานระหว่าง 09.00 - 18.00 ** ราคาไม่ร่วมค่าเดินทาง - Customer will receive quality interpretation and the chance to work with an extremely responsible and reliable interpreter - Working hours 9.00 - 18.00 ** Price does not include transportation fee

ทำงาน 1 วัน
฿2,000
ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) / half day (3 hours)

- การแปลภาษาแบบมี คุณภาพ - ลูกค้าจะได้ ทำงานกับ คนที่มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา - ช่วงเวลาการทำงานระหว่าง 09.00 - 18.00 ** ราคาไม่ร่วมค่าเดินทาง - Customer will receive quality interpretation and the chance to work with an extremely responsible and reliable interpreter - Working hours 9.00 - 18.00 ** Price does not include transportation fee

ทำงาน 1 วัน
฿4,000
เต็มวัน (6 ชั่วโมง) / full day (6 hours)

- การแปลภาษาแบบมี คุณภาพ - ลูกค้าจะได้ ทำงานกับ คนที่มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา - ช่วงเวลาการทำงานระหว่าง 09.00 - 18.00 ** ราคาไม่ร่วมค่าเดินทาง - Customer will receive quality interpretation and the chance to work with an extremely responsible and reliable interpreter - Working hours 9.00 - 18.00 ** Price does not include transportation fee

ทำงาน 1 วัน
฿6,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ในราคาที่กำหนด ลูกค้าจะได้ ล่าม แปลภาษา ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส - ราคาที่แจ้ง ยังไม่รวมค่าเดินทางนะคะ - หากทำงานเกินเวลาที่กำหนด ถึง 15 นาที จะคิด เป็น อีก 1 ชมนะคะ - For the price indicated, the client will receive the service of a Thai, English, French interpreter - Prices do not include transportation fee - If the working time exceeds the agreed hour(s) by 15 minutes, it will be considered as another full hour

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้ง scope งานที่ต้องการ

2

ฟรีแลนซ์จะทำการเสนอราคาให้ลูกค้า

3

หากลูกค้าตกลงและต้องการจ้างงาน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนของทาง Fastwork

4

หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่าน Fastwork แล้ว ฟรีแลนซ์จะล็อคคิวงาน

5

ฟรีแลนซ์จะเดินทางไปหาลูกค้าในวันที่กำหนดของงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,000
คัดลอกสำเร็จ