จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
023c004e-6aac-466b-9b9a-c48c3afe7ecb.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับสอนและรับทำ FEASIBILITY/FINANCIAL MODEL/BUSINESS EVALUATION เพื่อการลงทุน/ร่วมทุน/ขอสินเชื่อ

รับทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อตัดสินใจหรือเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ และเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ // ร้านอาหาร // โรงงานผลิตสินค้า // โรงไฟฟ้า เป็นต้น เหมาะสำหรับนักลงทุน, เจ้าของ, หรือ ผู้ร่วมทุน

รับทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อตัดสินใจหรือเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ และเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง...ดูเพิ่มเติม

meemaboret

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
12 วัน
เวลาทำงาน
56 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
บริการทำ FEASIBILITY STUDY/FINANCIAL MODEL

1. รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในรูปแบบ File PDF และ Excel 2. File PDF หรือ Excel รายงานทางการเงิน (Financial Modeling) หมายเหตุ: - ราคาของงานจะขึ้นกับความซับซ้อนของ Financial Model อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดของงาน

ทำงาน 12 วัน
฿2,500
บริการสอนทำ FEASIBILITY STUDY/FINANCIAL MODEL สำหรับ SME หรือ STARTUP เพื่อการวิเคราะห์การลงทุนและวางแผน

1. ข้อมูลทีมีความจำเป็นในการทำ Feasibility/Financial Model เพื่อการประมาณการการลงทุน และ ดำเนินงาน 2. ฺตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 2.3 อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return) 2.4 ดัชนีการทำกำไร (Profitability Index) 3. ตัวอย่างข้อมูลจริงที่ใช้ในการจัดทำ Feasibility/Financial Model ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน

ทำงาน 2 วัน
฿6,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งความต้องการและข้อมูลกับผู้รับจ้าง เพื่อทำการกำหนดระยะเวลาและราคางานจ้าง

2

ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ในรูปแบบ MS WORD//EXCEL//PDF

3

ผู้รับจ้างจัดส่งรายงานในรูปแบบ File PDF และ EXCEL ให้ลูกค้า

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.6(6)
คัดลอกสำเร็จ