จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
af104fe6-c68e-40cb-9990-348df45be2d8.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับสอนและอบรมเทคนิคการขาย ได้ทั้งบริษัทและทีมขายออนไลน์

> สอน 1 วันเต็ม พร้อมอุปกรณ์ในการทำ workshop สำหรับผู้เข้าอบรม > แจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมและสถานที่ > แจ้งจองกำหนดวันที่ให้เข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พิเศษ > ปรึกษาฟรีได้ตลอดทั้งก่อนและหลังรับงาน เรื่อง การตลาดและการเป็นที่ปรึกษางานขาย > เทคนิคการสร้างจูงใจให้ทีมขายเพื่อไปถึงเป้าหมายร่วมกัน คอร์สนี้ใช้สำหรับการอบรมทั้งกับทีมขายออนไลน์และทีมขายในองค์กรธุรกิจ วัตถุประสงค์ • เพื่อให้นักขายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลูกค้าโดยใช้จิตวิทยาเพื่อเข้าถึงความต้องการและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในยุคตลาดยุค 4.0 และรู้เท่าทันพฤติกรรมของผู้บริโภค • เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงกระบวนการขายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปิดการขายรวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน • เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักขายสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ • เพื่อเสริมทักษะในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพโดยทำให้ลูกค้าพอใจและมีความต้องการต่อเนื่อง หัวข้อบรรยาย • พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภทในยุค 4.0 • วิธีการขายยุคใหม่แบบมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดการขาย • วิธีการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าโดยการตั้งคำถาม • หลักการวิเคราะห์ลูกค้าโดยใช้จิตวิทยา • วิธีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ลูกค้าประทับใ • วิธีการรักษาลูกค้าให้ซื้ออย่างต่อเนื่องและทำให้ลูกค้าบอกต่อในเชิงบวก

> สอน 1 วันเต็ม พร้อมอุปกรณ์ในการทำ workshop สำหรับผู้เข้าอบรม > แจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมและสถานที่ > แจ้งจองกำหนดวันที่ให้...ดูเพิ่มเติม

mazaokate

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
6 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- สถานที่เหมาะสมสำหรับการจัด เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา - การอบรมมีการบรรยาย 50% และกิจกรรม 50% เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถนำไปใช้ได้จริง - จำนวนผู้อบรม 8-15 คน (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน หากจำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่าที่กำหนด) - คอร์สนี้เหมาะกับ : พนักงานทุกระดับ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาด้านการตลาดและงานขาย - รับงานทั่วประเทศ (ราคานี้เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับต่างจังหวัด) ****รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อบริจาคเป็นการศึกษาให้เด็กผู้ด้อยโอกาส****

ทำงาน 1 วัน
฿18,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

**แจ้งกำหนดวันที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2

**แจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อทำการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน

3

**ผู้จ้างแจ้งสถานที่ในการอบรมพร้อมจัดเตรียมอาหารและการเดินทางด้วยตนเอง

4

**ผู้สอนมีการส่งแบบสอบถามเพื่อให้ทำ Pre-work ก่อนทำการสอน

5

**ดำเนินการสอนตามนัดหมายและปิดงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿18,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ