จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
4be710bd-d313-41b4-91d7-23e8628346c8.jpg
1/9
ดูผลงาน

สอนและจัดอบรมทักษะการสื่อสารให้กับองค์กร

- สถานที่เหมาะสมสำหรับการจัด เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา - การอบรมมีการบรรยาย 50% และกิจกรรม 50% เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถนำไปใช้ได้จริง - จำนวนผู้อบรมที่เหมาะสม 10-25 คน - คอร์สนี้เหมาะกับ : พนักงานทุกระดับ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาด้านการสื่อสาร ****รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อบริจาคเป็นการศึกษาให้เด็กผู้ด้อยโอกาส**** วัตถุประสงค์ • เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารของพนักงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ • เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดียิ่งขึ้น • เพื่อเพิ่มทัศนคติเชิงบวกในการทำงานมากขึ้น • เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการกับอารมณ์เชิงลบโดยใช้หลักการทางจิตวิทยา • เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ หัวข้อบรรยาย • สะท้อนตัวตนจากพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น • แนวคิดและวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ • วิธีการจัดการอารมณ์เชิงลบโดยใช้หลักการจิตวิทยา • วิธีการสื่อสารกับผู้อื่นโดยปรับเปลี่ยนตามผู้รับสารอย่างได้ผล • เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ • หลักการเจรจาอย่างได้ผล (win-win situation)

- สถานที่เหมาะสมสำหรับการจัด เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา - การอบรมมีการบรรยาย 50% และกิจกรรม 50% เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่...ดูเพิ่มเติม

mazaokate

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
6 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
เลือกตามเวลา

> อุปกรณ์ในการทำ workshop สำหรับผู้เข้าอบรม > สื่อการเรียนรู้Handout > ปรึกษาฟรีได้ตลอดหลังรับงาน เรื่อง การจัดการองค์กร และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง > สำหรับกลุ่มผู้เรียน 10 - 25 คน > 2,500 บาทต่อชั่วโมง สามารถเลือกขั้นต่ำ 3 ชั่วโมง ต่อ 1 คลาส

ทำงาน 7 วัน
฿2,500
ขั้นตอนการทำงาน
1

รับแจ้งรายละเอียดในการทำงาน เช่น จำนวนคน สถานที่ และเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม

2

นัดเวลา และสถานที่ในการอบรม

3

ดำเนินการอบรมตามเวลาที่นัดหมาย

4

ส่งเอกสารส่งมอบงานและผลประเมินหลังการอบรม

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ