จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5628015e-8614-4e2e-8b16-d213fd0141dd.jpg
1/3
ดูผลงาน

ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ เพื่อเตรียมตรวจรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO/BRC/HALAL

Quality and Food Safety Management System Trainer and Consultant งานเฟสที่ 1 -เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน -เสนอราคาการดำเนินการวางระบบทั้งหมด กรณีที่ลูกค้าอยู่ไกล สามารถใช้การโทรคุยรายละเอียดได้ งานเฟสที่ 2 หลังจากตกลงจ้างดำเนินการวางระบบ จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. เข้าไปตรวจสอบหน้างาน ตรวจเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. แนะนำ วางระบบ เตรียมเอกสารทั้งหมด 3. ส่งต่อเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำให้เสร็จสมบูรณ์ 4. ตรวจเอกสารในระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง 5. จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด 6. แนะนำการนำระบบมาใช้จริง 7. ตรวจสอบระบบก่อนที่จะเข้าสู่ การรับรองจากหน่วยงานที่รับรองระบบ 8. ร่วมแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับรองระบบ ทั้งนี้จะคิดค่าทำงานจากที่มีการเข้าไปหน้างานจริง อย่างน้อย 5 วัน จากการประมาณการ สามารถเพิ่มหรือลดวันทำงานได้ การชำระค่าจ้าง ต้องจ่ายไม่เกิน 7 วัน หลังจากที่ทำงานในเฟสที่ 2 ข้อที่ 1-6 เสร็จ กรณีลูกค้าอยู่ในโครงการต้องสำรองจ่ายค่าที่ปรึกษาก่อน แล้วนำไปเบิกค่าที่ปรึกษากับโครงการในภายหลัง

Quality and Food Safety Management System Trainer and Consultant งานเฟสที่ 1 -เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างๆที่เกี่ย...ดูเพิ่มเติม

masteranp

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 17 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

นัดหมายวันเข้าไปตรวจสอบหน้างาน ทั้งโครงสร้างอาคาร เอกสารต่างๆที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

-ค่าทำงานวันละ 5000 บาท -ต่างจังหวัดที่เดินทางไกลต้องนั่งเครื่องบิน ค่าทำงานวันละ 8000 บาท (ทั้งนี่อาจต้องอำนวยความสะดวกในการรับส่งด้วย) -ถ้าโรงงานอยู่ในโครงการ สามารถเบิกค่าที่ปรึกษาได้ ไม่ต้องจ่ายเอง และรับค่าส่วนต่างตอบแทนได้ -รับทำระบบ และดูแลจัดการการผลิต สำหรับโรงงานเปิดใหม่ หรือขาดบุคลากร การดูแลระบบ หรือ QA เดือนละ 30,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าที่พัก ทำงานระยะสั้นอย่างน้อย 2 เดือน ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์

ขั้นตอนการทำงาน
1

โทรศัพท์คุยรายละเอียดงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ ตกลงค่าจ้าง

2

ตรวจหน้างาน ดูเรื่องเอกสารในระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3

จัดทำเอกสารในระบบ ฝึกอบรมพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉลี่ยจะเข้าทำงาน 3 ครั้ง ทั้งนี้อยู่ที่ผู้ประกอบการและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานหรือไม่

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ