จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
81b4578b-7211-4829-9083-0750d7210e13.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับหาข้อมูลงานในอินเตอร์เน็ต (ภาษาไทย) อาทิ ข้อมูลทั่วไป/เฉพาะ/ชื่อที่อยู่เบอร์โทร

-รับหาข้อมูลงานในอินเตอร์เน็ต เพื่อนำไปประกอบการทำรายงานและงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา หรือเพื่อเป็นข้อมูล นำไปต่อยอดทั้งเกี่ยวกับการศึกษาและงานหรือธุรกิจของผู้จ้าง -รับหาข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการหรือคัดลอก จากเว็บต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ -ในการหาข้อมูลนี้ยึดตามหลักจำนวนหัวข้อเรื่องและปริมาณของข้อมูลที่ค้นหาได้ตามแพ็คเกจ เพื่อใช้คิดประเมินราคา ***งานบางเรื่องที่ยากเกินไป หากทางเราไม่สามารถทำให้ได้ ก็ต้องขออภัย มา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ ลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ปล.ทางเราไม่รับงาน เช่น ทำรายงานแบบครบองค์ประกอบสำเร็จรูปตามหลักรูปเล่มรายงาน / งานประเภทให้มาอ่านหรือวิเคราะห์เรียบเรียงหรือสรุปให้

-รับหาข้อมูลงานในอินเตอร์เน็ต เพื่อนำไปประกอบการทำรายงานและงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา หรือเพื่อเป็นข้อมูล นำไปต่อยอดทั้...ดูเพิ่มเติม

master2017

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
119 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
คิดตามจำนวนหัวข้อเรื่องและไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4

-ข้อมูลในทุกเรื่องตามที่ ผู้ว่าจ้าง ต้องการให้ค้นหาข้อมูล โดยคิดจากจำนวนไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 ต่อ 1 เรื่อง

ทำงาน 1 วัน
฿300
คิดตามจำนวนหัวข้อเรื่องและไม่จำกัดจำนวนข้อมูลเท่าที่ค้นหาได้

-ข้อมูลในทุกเรื่องตามที่ ผู้ว่าจ้าง ต้องการให้ค้นหาข้อมูล โดยคิดจากจำนวนหัวข้อเรื่องและไม่จำกัดจำนวนข้อมูลเท่าที่ค้นหาได้

ทำงาน 1 วัน
฿500
ข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์โทร เริ่มต้นข้อมูลละ 5 บาท

ข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์โทร เป็นไฟล์ word เริ่มต้นข้อมูลละ 5 บาท

ทำงาน 3 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

-ราคาการหาข้อมูลอาจจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหัวข้อเรื่องและจำนวนข้อมูลของเรื่องนั้นๆ เมื่อนำข้อมูลลงใน word นับข้อมูลเป็นจำนวนหน้า ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลแต่ละเรื่องอาจจะมีมากหรือ น้อย แล้วแต่ละข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้าง ติดต่อ เข้ามาพูดคุย แจ้งรายละเอียด ข้อมูล ที่ต้องการให้หาข้อมูลให้

2

ตกลงราคากัน

3

เริ่มงานได้

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
5.0(13)
คัดลอกสำเร็จ