จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6a40a049-4d7a-43c6-85aa-4ad3eba32c35.jpg
1/9
ดูผลงาน

ขึ้นทะเบียนเลขจดแจ้ง/ต่ออายุ อย.เครื่องสำอางผลิต/นำเข้า

ให้คำปรึกษา รับจดแจ้ง อย.เครื่องสำอางด้วยประสบการณ์ทำงานจริง 6-7 ปี (ยินดีให้คำปรึกษาฟรี)

ให้คำปรึกษา รับจดแจ้ง อย.เครื่องสำอางด้วยประสบการณ์ทำงานจริง 6-7 ปี (ยินดีให้คำปรึกษาฟรี)...ดูเพิ่มเติม

mandarin

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
87 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

3,000

ทำงาน 7 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ รับรองความรวดเร็ว รับรองผล 100% 1.กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งยังไม่เคยได้รับใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางมาก่อน จะต้องยื่นเรื่องขอนุมัติสถานที่ก่อนขอจดแจ้งค่ะ 2.เลขที่ใบรับแจ้ง จะมีอายุ 3 ปี ดังนั้น สามารถยื่นขอต่ออายุล่วงหน้าได้ 180 วัน ก่อนวันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ 3.หลังจากลูกค้าได้รับเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเลขที่ใบรับแจ้งระบุลงใน ฉลาก/สคบ. พร้อมทั้งระบุรายละเอียดฉลากตามข้อกำหนดของ อย.ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการทำงาน
1

1.การขอขึ้นทะเบียน อย.เครื่องสำอาง (1.1)แจ้งประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นะเบียนหากไม่ทราบยินดีให้คำปรึกษาค่ะ (1.2)เสนอราคา/ชำระเงิน (1.3) ดำเนินการด้านเอกสารและติดต่อขอเอกสารจากทางลูกค้า (1.4) ยื่นขอขึ้นทะเบียนเอกสารแต่ละประเภทตามที่ลูกค้าแจ้งข้อที่ 1. (1.5) ส่งมอบงานทันทีที่เสร็จงาน (1.6)ค่าธรรมเนียม อย. 1,000 บาท/ฉบับ (กรณีทาง อย.ขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการจ่ายค่าคำขอใหม่ค่ะ) (1.7) ค่าบริการ 2,000 บาท/ฉบับ (ยังไม่รวมกับค่าธรรมเนียม อย.ค่ะ)

2

2.การขอต่ออายุเลขจดแจ้ง อย. สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 180 วันค่ะ (2.1) แจ้งชื่อผลิตภัณฑ์และเลข อย.ที่จะดำเนิการต่ออายุ (2.2) เสนอราคา/ชำระเงิน (2.3) ดำเนินการด้านเอกสารและติดต่อขอเอกสารจากทางลูกค้า (2.4) ยื่นขอขึ้นทะเบียนเอกสารใช้เวลาดดำเนินการ 3-5 วันทำการ (2.5) ส่งมอบงานทันทีที่เสร็จงาน ตามกระบวนการและระยะเวลาของ อย.กำหนด (2.6) ค่าธรรมเนียม อย. เท่ากับรายการขอยื่นใหม่ (2.7) ค่าบริการ 2,000 บาท/ฉบับ (ยังไม่รวมกับค่าธรรมเนียม อย.ค่ะ)

3

3. ขั้นตอนการยื่นขอ Certificate Of Free Sale (CFS) (3.1) แจ้งชื่อสินค้าและประเทศปลายทางที่จะส่งออก (3.2) แจ้งจำนวนการขอ CFS ว่าต้องการขอกี่ฉบับ 1 ฉบับ/สามารถระบุชื่อสินค้าได้ถึง 20 ตัวค่ะ (3.2) จัดเตรียมเอกสารและทำการมอบอำนาจเพื่อเปิดสิทธิ์ขอ CFS (3.4) จัดการเตรียมเอกสารและทำการยื่นขอ เวลาในการดำเนินการ 3-5 วันทำการ (3.5) ค่าบริการส่วนของ อย. 600 บาท/ฉบับ (3.6) ค่าบริการ 2,000 บาท/ฉบับ (ยังไม่รวมกับค่าธรรมเนียม อย.ค่ะ)

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
5.0(2)
คัดลอกสำเร็จ