จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
220152dd-168b-4ca6-b2f2-953f56763085.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับออกแบบอาคารภายนอก ภายใน

- รับออกแบบอาคารภายนอก ภายใน - เขียนแบบก่อสร้าง - ทำ BOQ

- รับออกแบบอาคารภายนอก ภายใน - เขียนแบบก่อสร้าง - ทำ BOQ...ดูเพิ่มเติม

luck51

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 7 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
ออกแบบอาคารภายนอก/ภายใน (บ้าน คอนโด โรงแรม ร้านค้า ฯลฯ)

- ไฟล์ .pdf แบบก่อสร้างเพื่อยื่นขออนุญาติ - ไฟล์ภาพ .jpg / .png จำลองทัศนียภาพของโครงการ ผู้จ้างจะต้องกำหนด Concept , Mood & Tone สามารถส่ง reference เพื่อกำหนดแนวทางงานได้

ทำงาน 10 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากแก้ไขมากกว่า 3 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตกลงรายละเอียด รูปแบบ กำหนดระยะเวลาและขอบเขตของงาน

2

จัดทำแบบร่างเพื่ออนุมัติหรือแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (หากแก้ไขมากกว่า 3 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

3

ส่งมอบงาน final

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ