จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
8815672a-8637-4fee-99c8-8861db780c3c.jpg
1/7
ดูผลงาน

เขียนนิยาย เรื่องสั้น บทภาพยนตร์ ซีรีส์

รับเขียนนิยาย เรื่องสั้น บทภาพยนตร์ , ซีรีส์ สั้นยาว โดยผู้มีประสบการณ์เขียนบทโดยตรง

รับเขียนนิยาย เรื่องสั้น บทภาพยนตร์ , ซีรีส์ สั้นยาว โดยผู้มีประสบการณ์เขียนบทโดยตรง...ดูเพิ่มเติม

liverbloom

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
14 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
นิยาย เรื่องสั้น

- สำหรับเรื่องสั้น ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ในโปรแกรม Microsoft word Font : Cordia News ขนาดตัวอักษร 16) เรื่องละ 1000 บาท - สำหรับนวนิยาย ความยาว 100 หน้ากระดาษ A4 (อักษร Cordia new ขนาด 16 pts) ราคาเรื่องละ 4,000 บาท - ใช้ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ลูกค้าแจ้งรายละเอียดไว้ (ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดส่งได้ตามความเหมาะสม) โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์งานทั้งหมดดังนี้ - ต้นฉบับ โดยจะได้รับทั้งหมด โดยเป็นไฟล์ .docx และ .pdf ..........................................

ทำงาน 2 วัน
฿1,000
บทภาพยนตร์สั้น - ซีรีส์

บทภาพยนตร์สั้น - ซีรีส์ - ตอนเดียวจบ [ 3500 บาท ] ทางฟรีแลนซ์จะทำการ คิดพล็อต ตัวละคร โครงเรื่อง ตาม Brief ของลูกค้าให้ทั้งหมด - มีหลายตอน [ ตอนละ 4,000 บาท ] *หากต้องการให้ทำ Research เพิ่ม 500 บาท โดยลูกค้าจะได้รับชิ้นงานทั้งหมดดังนี้ - Plot - Outline - Treatment - Screeplay สามารถขอให้แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง โดยจะเป็นการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนจากเนื้อหาเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด

ทำงาน 10 วัน
฿3,500
บทภาพยนตร์

บทภาพยนตร์ ความยาว 90 นาที หรือ 90 ซีนขึ้นไป ทางฟรีแลนซ์จะทำการ คิดพล็อต ตัวละคร โครงเรื่อง ตาม Brief ของลูกค้าให้ทั้งหมด ความยาวหรือจำนวนฉาก จะนับตามจำนวนฉากใน Screenplay ( เช่น 1 ฉาก ใน Screenplay จะเท่ากับ 1 นาที) *หากต้องการให้ทำ Research เพิ่ม 2000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับชิ้นงานทั้งหมดดังนี้ - Plot - Outline - Treatment - Screeplay สามารถขอให้แก้ไขได้ฟรี 5 ครั้ง โดยจะเป็นการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนจากเนื้อหาเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด

ทำงาน 20 วัน
฿20,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ นิยาย เรื่องสั้น (แนวของนิยาย เรื่องสั้น)

2

เขียนพล็อตและเค้าโครงเรื่องตามที่ลูกค้าแจ้งรายละเอียดไว้

3

ปรับแก้ไขจุดที่ลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนตามความเหมาะสม

4

ประเมินราคาหลังจากตกลงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้ว

5

เขียนนิยาย เรื่องสั้น ฉบับสมบูรณ์

6

ปรับแก้เนื้อหาของนิยาย เรื่องสั้น ตามความต้องการของลูกค้า

7

หากมีการปรับแก้เสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าชำระเงิน

8

ส่งงานทั้งหมดผ่าน E-mail ของลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.9(6)
คัดลอกสำเร็จ