จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5f353dc6-c58a-4748-a51e-e0fce0d65584.jpg
1/9
ดูผลงาน

รับออกแบบ, พัฒนา แก้ไขแอพพลิเคชั่น Android / iOS , Web Service, Web Application , UI , UX

ขั้นตอนการทำงาน - รับ Requirement ตามความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า - มีการประเมิน และเสนอราคา ลูกค้าสามารถต่อรองหรือขอเปลี่ยนเปลงรายละเอียด หรือขอบเขตการทำงานได้ ในระหว่างเสนอราคา - สามารถ ออกแบบ UI,UX ให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าไม่มี UI หรือ ไม่มีการออกแบบมาก่อน สามารถ ปรับแก้ได้จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจครับ และสารถแก้แอพลิเคชั่นที่ออกแบบมาแล้ว แต่ UX ไม่ดี ก็สามารถแก้ไขให้เป็น UX ที่ดีได้ครับ - เริ่มทำงานตามที่ตกลง ลูกค้าสามารถติดต่อได้ 24 ชม. - มีการ รายงานผลให้ลูกค้าทราบตลอดพร้อมปรับปรุง แก้ไขตามความต้องการ - งานเสร็จตามความต้องการของลูกค้า แก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน - ส่งมอบงานพร้อม Source Code ให้กับลูกค้า - ดูแล และ Support งาน ในระยะเวลา 1 ปี - สามารถพัฒนาส่วนของ Web Service สำหรับติดต่อกับ Application และในส่วนของฐานข้อมูล ทั้งภายในแอพพลิเคชั่น และ Server - API เชื่อมต่อกับ Google เช่น Google map, Place , Google Firebase ฯลฯ - สามารถทำระบบ Payment Gateway โดยใช้ API ของ Omise , Paypal ฯลฯ - ระบบการ Chat แบบ Real-Time

ขั้นตอนการทำงาน - รับ Requirement ตามความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า - มีการประเมิน และเสนอราคา ลูกค้าสามารถต่...ดูเพิ่มเติม

likityodya

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
301 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

สามารถแก้ไขงานได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ ทางเราจะส่งมอบโปรแกรมที่ลูกค้าพอใจที่สุด และติดตามผลการใช้งานโปรแกรม ในราคาคุยกันก่อนได้ครับ - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโปรแกรม คุยกันก่อนได้ครับไม่กำหนดราคาตายตัว - การแก้ไขงานหรือเพิ่มเติมในส่วนของงานหลังจากส่งมอบไปแล้วส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายคุยกันอีกทีครับ แต่ถ้า function ที่จัดทำขึ้นทำให้ระบบผิดพลาด สามารถแก้ให้ฟรีครับ หรือ เพิ่ม แก้เล็ก ๆ น้อย ๆ คุยกันก่อนได้ครับ ถ้าไม่กระทบหลายส่วนพิจารณายินดีทำให้ฟรีครับ

ทำงาน 1 วัน
฿5,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- Native Application - Hybrid Application - Web Service - UI - UX - Clean Code best practice android ios

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามความต้องการ

2

ทำงานตามความต้องการ

3

ส่งงานเพื่อทดวสอล

4

แก้ไชตามความต้องการ

5

ส่งงานรอบสุดท้าย

6

support 1 ปี

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿5,000
4.9(7)
คัดลอกสำเร็จ