จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6556104d-5592-4b99-9ad5-dc6f027a02c9.jpg
1/17
ดูผลงาน

ยินดีให้บริการออกแบบเขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารทุกประเภทวางผังโครงการวางผังเพื่อการเกษตร

บริการงานออกแบบเขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง แบบครบวงจร ด้วยทีมสถาปนิกและวิศวะ มืออาชีพ ที่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานครับ

บริการงานออกแบบเขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง แบบครบวงจร ด้วยทีมสถาปนิกและวิศวะ มืออาชีพ ที่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างถู...ดูเพิ่มเติม

leofire007

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 36 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 19/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ

1. แบบ Presenting Design 2. แบบ ขอใบอนุญาตก่อสร้างสามารถนำไปยื่นขออนุญาตเขตได้ ขอใบอนุญาตก่อสร้างประกอบไปด้วย 2.1 งานออกแบบสถาปัต 2.2 แบบโครงสร้างต่างๆ 2.3 แบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง 2.4 แบบสุขาภิบาล โดยแบบทั้งหมดจะส่งให้เป็นไฟล์ JPG. และ ไฟล์ PDF หรือหากต้องการเป็นไฟล์ DWG. ให้สอบถามเพิ่มเติม

ทำงาน 45 วัน
฿2,999
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ถ้ามีความต้องการที่จะได้รับการเซ็นรับรองแบบจาก สถาปนิก และ วิศวะกร จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทีมสถาปนิกและวิศวะกรมืออาชีพ

ขั้นตอนการทำงาน
1

วันที่ 1 - วันที่ 7 นัดคุยงานถึงจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ต่างๆ วางแผนงานสรุปงานที่จะให้ทำ และกำหนดขอบเขตงานต่างๆ

2

วันที่ 8 - วันที่ 14 นัดดูแบบร่างครั้งแรก และ ครั้งที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมความต้องการ ต่างๆ

3

วันที่ 15 - วันที่ 21 นัดดูแบบร่างครั้งสุดท้ายและสรุปงาน ในขั้นตอนสุดท้าย

4

วันที่ 22 - วันที่ 45 นัดส่งงานโดย มี 1. แบบ Presenting Design 2. แบบ ขอใบอนุญาตก่อสร้างสามารถนำไปยื่นขอ อนุญาตเขตได้

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,999
คัดลอกสำเร็จ