จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
52ff4e8d-f42d-4cc0-bb42-700828e5564a.jpg
1/5
ดูผลงาน

ว่าความคดีแรงงาน คดีแพ่ง-อาญา จัดการมรดก ฯลฯ ร่างสัญญา

ทนายต้นยินดีให้บริการ เข้ามาปรึกษาดูก่อนได้ครับ เบื้องต้นยังไม่มีค่าใช้จ่าย 1. ปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นฟรี เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาข้อของใจในด้านกฎหมายในเบื้องต้นครับ 2. ด้านอรรถคดีหากมีความประสงค์ต้องการใช้สิทธิทางศาล ไม่ว่าจะเป็น - คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ - คดีมีข้อพิพาท เช่น คดีแรงงาน(เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ดอกเบี้ย-เงินเพิ่มกรณีจ่ายล่าช้า ฯลฯ) , บัตรเครดิต ละเมิด ฟ้องหย่า ผิดสัญญาต่างๆ อาญาเช็ค คดีผู้บริโภค คดีปกครอง , คดีแพ่ง-อาญา ฯลฯ 3. การบังคับคดี เช่น ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี สืบทรัพย์ แจ้งยึด-อายัด ขายทอดตลาด ฯลฯ กระบวนการบังคับคดี 4. เอกสารทางกฎหมาย เช่น ออกโนติส , ร่างสัญญา ตรวจสัญญา , หนังสือแจ้งความร้องทุกข์ ฯลฯ 5. งานทะเบียน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฯ จดทะเบียนโอนทะเบียนปืน เป็นต้น *หมายเหตุ - ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรีครับ - เมื่อตกลงว่าจ้าง สามารถแก้ไขงานได้ตลอดระยะเวลาจ้าง - โดยเฉพาะเรื่องคดีความ จำเป็นต้องแจงข้อเท็จจริงทั้งหมด จะได้วางรูปคดีได้อย่างเหมาะสม

ทนายต้นยินดีให้บริการ เข้ามาปรึกษาดูก่อนได้ครับ เบื้องต้นยังไม่มีค่าใช้จ่าย 1. ปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นฟรี เพื่อสอบถา...ดูเพิ่มเติม

lawyerton

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 2 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 24/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ
งานด้านอรรถคดี

- คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ (ไม่มีผู้คัดค้านฯ) เริ่มต้น 9,000 บาท - คดีมีข้อพิพาท เช่น คดีแรงงาน(เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ดอกเบี้ย-เงินเพิ่มกรณีจ่ายล่าช้า ฯลฯ) , บัตรเครดิต ละเมิด ฟ้องหย่า ผิดสัญญาต่างๆ อาญาเช็ค คดีผู้บริโภค คดีปกครอง , คดีแพ่ง-อาญา ฯลฯ คดีอื่นๆสอบถามได้ครับ *หมายเหตุ - ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ปริมาณเอกสาร โดยจะประเมินให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ - ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล และค่ารถกรณีออกนอกเขตกรุงเทพฯ

ทำงาน 5 วัน
฿9,000
เอกสารทางกฎหมาย

- ออกโนติส , หนังสือแจ้งความร้องทุกข์ (เริ่มต้นที่ 500 บาท) - ร่างสัญญา ตรวจสัญญา , (เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ขั้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณเอกสาร)

ทำงาน 3 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

*หมายเหตุ - ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ปริมาณเอกสาร โดยจะประเมินให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ โดยคิดราคาอย่างสมเหตุสมผล - ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล และค่ารถกรณีออกนอกเขตกรุงเทพฯ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี โดยทนายจะติดต่อกลับ เพื่อซักข้อเท็จจริง และความต้องการของลูกความ และแนะแนวทางเบื้องต้น(ผ่านช่องทางแชท)

2

แจ้งประเมินงาน ขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาส่งมอบงาน และค่าบริการ

3

เมื่อลูกค้าชำระเงิน พร้อมดำเนินงาน ติดตามงาน รายงานความคืบหน้า(ทางแชท ทางไลน์หรืออีเมล) และส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ตกลงกัน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ