จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
258e8a55-27a3-4cff-9c88-6de756003d1c.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับพิมพ์งาน/กรอกข้อมูล Word/Excel/PowerPoint ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

- พิมพ์จากเอกสารออนไลน์ ภาพถ่าย งานเขียนหนังสือ e-book เอกสารไฟล์ต่างๆ - พิมพ์งาน Word, Excel, PowerPoint - พิมพ์ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ - สามารถระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษ ใส่เลขหน้าหรือไม่ ได้ - ระบุไฟล์งานที่ต้องการได้ - สามารถแก้ไขงานหลังส่งให้ตรวจได้ 3-4ครั้ง - สามารถประเมินราคาก่อนได้

- พิมพ์จากเอกสารออนไลน์ ภาพถ่าย งานเขียนหนังสือ e-book เอกสารไฟล์ต่างๆ - พิมพ์งาน Word, Excel, PowerPoint - พิมพ์ ภาษาไ...ดูเพิ่มเติม

kunnidajan

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็ว
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

ราคางานเริ่มต้น 250บาท ลูกค้าจะได้รับ - งานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า - ไฟล์งาน .pdf , .doc, .ppt เป็นต้น - word 20หน้า - ppt 15หน้า -excel 15หน้า - สามารรถแก้ไขงานได้3-4ครั้ง รับพิมพ์ทั้งงานด่วนและงานไม่เร่ง

ทำงาน 3 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน

2

ประเมินราคางานก่อนจ้างงานและตกลงวันเวลาในการส่งงาน

3

จัดทำใยเสนอราคาและชำระค่าบริการ

4

เริ่มงาน(ผู้จัดทำส่งงานให้ดูเป็นระยะและสามารถแก้ไขได้)

5

ส่งงานภายในวันเวลาที่ตกลง(ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขได้ไม่เกิน3-4ครั้ง)

6

ส่งงานfinal ตามไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ