จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2478b281-7dab-4202-8a57-c3d1a46577a5.jpg
1/5
ดูผลงาน

development program Warehouse ,Logistics ,Helpdesk support ,other program

สามารถพัฒนาระบบงานให้บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมคลังสินค้า หรือ ระบบขนส่ง ทั้งระบบเล็ก จะถึงระบบใหญ่ สามารถมีทางเลือกในการใช้งานเพื่อ สามารถติดต่อกับ source ต่างๆ และสามารถประหยัดเงินให้กับ ทางบริษัทฯ ในการจ้างคนทำงานซ้ำซ้อน

สามารถพัฒนาระบบงานให้บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมคลังสินค้า หรือ ระบบขนส่ง ทั้งระบบเล็ก จะถึงระบบใหญ่ สามารถมีทางเลือกในการใช้งา...ดูเพิ่มเติม

kittisan12

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
30 วัน
เวลาทำงาน
3 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 16/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ผู้ใช้งาน 5 - 10 users

งานที่ที่รับมอบหมายจนเสร็จ ระบบการจัดการโปรแกรมจัดการระบบ 1. ระบบการจัดการระบบงานที่มอบมาย 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3. ระบบการจัดการ การพิมพ์เอกสาร ต่างๆ 4. ระบบบัญชี (เล็กๆ) 5. ระบบเชื่อมต่อกับ source ต่างๆ 6. สามารถติดทีม ผมได้ตลอดเวลา (ในเวลาทำงาน) 7.การรับประกันผลงาน 6 เดือน

ทำงาน 30 วัน
฿20,000
ผู้ใช้งาน มากกว่า 10 users

งานที่ที่รับมอบหมายจนเสร็จ ระบบการจัดการโปรแกรมจัดการระบบ 1. ระบบการจัดการระบบงานที่มอบมาย 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3. ระบบการจัดการ การพิมพ์เอกสาร ต่างๆ 4. ระบบบัญชี 5. ระบบเชื่อมต่อกับ source ต่างๆ 6. ระบบ approve งานผ่านทาง Mobile App 7. สามารถติดทีม ผมได้ตลอดเวลา (ในเวลาทำงาน) 8.การรับประกันผลงาน 1 ปี

ทำงาน 180 วัน
฿200,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Window - แก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่แจ้งในตอนต้น คิดราคาเพิ่ม ราคาเริ่มต้น 20,000 - 200,000 บาท - แก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติมเนื่องจากความผิดพลาดของโปรแกรม (ฟรี ต้องไม่เกิน 1 ปี จากวันส่งงาน ถ้าเกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 5,000 - 10,000 บาท / ครั้ง ถ้าผิดพลาดหลายจุด แต่แจ้งมาพร้อมๆกันครั้งเดียว คิดเป็น 1 ครั้ง)

ขั้นตอนการทำงาน
1

ส่งข้อมูล หรือให้เราไปเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน ราคาในการทำงาน

2

ส่งราคางาน และ แบบโครงสร้างเบื้องต้น เพื่ออนุมัติ ในการเก็บเงิน 3 เฟส หลักๆ

3

เริ่มเขียนโปรแกรม พร้อมขอเข้าไปดูการทำงานจริง ทดสอบการทำงาน

4

ทดสอบการทำงานจริง

5

สามารถ run งานขนานกับของเดิม หรือ เปลี่ยนมาเป็นระบบใหม่

6

รับประกัน 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่ สัญญา

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿20,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ