จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
e07d2afa-e0da-4716-93c3-0e9eaeadfb47.jpg
1/6
ดูผลงาน

เขียนแบบและคิดราคา งานไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ

เรารับงานระบบประกอบอาคารครบทุกระบบ ทั้งงาน ไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับอากาศและระบายอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง - รับ Draft แบบ Autocad จากแบบร่าง - รับเขียนแบบ Shop Drawing จากแบบ Design Drawing - รับถอดแบบ ประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร

เรารับงานระบบประกอบอาคารครบทุกระบบ ทั้งงาน ไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับอากาศและระบายอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง - รับ Draft แบบ A...ดูเพิ่มเติม

kittipongj

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
21 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร

เขียนแบบงาน ไฟฟ้า ประปา แอร์ ราคา 350-1,100 บาท/แผ่น ดังนี้ 1.นัดลูกค้าคุยรายละเอียดงาน รับแบบร่างหรือแบบ Design จากลูกค้า 2. เสนอราคา พร้อมแผนการทำงาน, กำหนดส่งงานและราคารวม (ใช้เวลาทำงาน 3-15 วัน) - ขนาด A1 ราคา 1,100 บาท/แผ่น - ขนาด A2 ราคา 850 บาท/แผ่น - ขนาด A3 ราคา 600 บาท/แผ่น - ขนาด A4 ราคา 350 บาท/แผ่น 3.เขียนแบบเสร็จ ส่ง File PDF ให้ลูกค้าตรวจสอบ (จำนวนตามแบบ) 4.แก้ไขแบบเสร็จ ส่ง File DWG, PDF ให้ลูกค้า (จำนวนตามแบบ) 5.แก้ไขงานที่ไม่ใช่งานเพิ่มเติมได้ 2 ครั้ง

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
คิดราคางานระบบประกอบอาคาร

คิดราคางาน ไฟฟ้า ประปา แอร์ ราคาจะแตกต่างกันตามความซับซ้อนของแบบดังนี้ - แบบ A1 6,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) - แบบ A2 5,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) - แบบ A3 4,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) - แบบ A4 3,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) การทำงานดังนี้ 1.นัดลูกค้าคุยรายละเอียดงาน รับแบบจากลูกค้า 2.เสนอราคา พร้อมแจ้งกำหนดส่งงานและราคารวม (ใช้เวลาทำงาน 3-15 วัน) 3.คิดราคาเสร็จ ส่ง File PDF ให้ลูกค้าตรวจสอบ จำนวน 1 File 4.แก้ไขราคาเสร็จ ส่ง File XLS, PDF ให้ลูกค้าอย่างละ 1 File พร้อม Backup 5.แก้ไขงานที่ไม่ใช่งานเพิ่มเติมได้ 2 ครั้ง

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

นัดคุยรายละเอียดของงาน รับแบบร่าง หรือแบบ Design Drawing ที่ลูกค้าต้องการให้เขียนแบบ หรือแบบที่ลูกค้าต้องการให้คิดราคา

2

เสนอราคาค่าเขียนแบบ ค่าถอดแบบคิดราคางาน พร้อมส่งแผนการทำงาน กำหนดส่งงาน

4

กรณีเขียนแบบ จะส่งแบบให้ลูกค้าครั้งแรก เพื่อตรวจสอบ โดยส่งเป็น File PDF หลังจากแก้ไขแบบแล้ว จะส่งเป็น File Dwg

4

กรณีคิดราคางาน จะส่งราคาให้ลูกค้าครั้งแรก เพื่อตรวจสอบ โดยส่งเป็น File PDF และเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะส่งเป็น File Excel พร้อม Backup

5

สามารถแก้ไขงานที่ไม่ใช่งานเพิ่มเติมได้ 2 ครั้ง

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.7(4)
คัดลอกสำเร็จ