จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5db76c65-e402-4df5-9797-8883247d4e02.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับเขียนแบบก่อสร้าง และแบบขออนุญาติเพื่อการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

- Plan 2D เริ่มต้นที่ 300-2500 (ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงาน) - Section Detail เริ่มต้นที่ 500-2500 (ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงาน) - Detail 3D เริ่มต้นที่ 1000-3000 (ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงาน) - ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ File Dwg. ,PDF. งานที่ทำด้วยโปรแกรม Sketch up จะได้รับ รูป Jpg. จำนวน 6 รูป

- Plan 2D เริ่มต้นที่ 300-2500 (ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงาน) - Section Detail เริ่มต้นที่ 500-2500 (ขึ้นอยู่กับลักษณะ...ดูเพิ่มเติม

kittin

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

แบบก่อสร้างหรือแบบขออนุญาติ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และอื่นๆ ตามความต้องการขอลูกค้า (ไฟล์.CAD หรือ ไฟล์.PDF ตามความต้องการของลูกค้า)

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน โดยมีราคาต่อแผ่นดังนี้ - กระดาษ A1 เริ่มต้น 750 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 เริ่มต้น 600 บาท/แผ่น - กระดาษ A3 เริ่มต้น 350 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 เริ่มต้น 250 บาท/แผ่น โดยลูกค้าสามารถรับงานเป็นไฟล์ dwg. ได้ โดยคิดค่าบริการตามจำนวนงานที่ลูกค้าตกลงมาในเบื้องต้น **ราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** **การแก้ไขงาน สามารถแก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง หากลูกค้าให้แก้ไขมากกว่าตามที่กำหนดหรือตามที่ตกลงกันขออนุญาติคิดค่าบริการเพิ่มแผ่นละ 200 บาทหรือตามที่ตกลงกัน**

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งแบบตัวอย่าง หรือสเก็ตแปลนให้ผู้รับจ้างประเมินราคาจัดจ้าง

2

ตกลงรับงาน และคุยรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ

3

เขียนแปลนพื้น ส่งให้ลูกค้ารีวิว ว่าได้ขนาดตรงตามสเก็ตหรือไหม(ขั้นตอนนี้สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง)

4

หลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มแปลน จะเขียนรูปด้านส่งให้ลูกค้ารีวิวก่อน

5

หลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มรูปด้าน ทางผู้เขียนจะเริ่มดำเนินการเขียนในส่วนที่เหลือยาวจนจบงาน

6

หลังจากเขียนเสร็จจะส่งให้ลูกค้ารีวิวแบบทั้งหมด และสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ