จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
0f2936cd-873d-465f-b83e-369e2f130fca.jpg
1/7
ดูผลงาน

ทำเว็บไซต์ Responsive รองรับทุกหน้าจออุปกรณ์

เว็บไซต์ แบบ Responsive รองรับทุกหน้าจออุปกรณ์ แบบไม่มีการติดต่อฐานข้อมูล และแบบมีการติดต่อฐานข้อมูล ใช้ Angular Framework ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ NodeJS สำหรับทำเว็บไซต์หลังบ้าน และสามารถทำ Line Bot การแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ

เว็บไซต์ แบบ Responsive รองรับทุกหน้าจออุปกรณ์ แบบไม่มีการติดต่อฐานข้อมูล และแบบมีการติดต่อฐานข้อมูล ใช้ Angular Framewo...ดูเพิ่มเติม

kitipob

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
5 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
หน้าเว็บไม่เกิน 5 หน้า

เอกสารการแก้ไขขอบเขตงานได้และแก้ไขงาน ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากส่งงานให้ลูกค้าแล้ว, จำนวนหน้าเว็บทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้า, เอกสารสรุปการแก้ไขงาน, Source Code (โค้ดงาน), คู่มือการใช้งาน, คู่มือการติดตั้งเว็บไซต์

ทำงาน 7 วัน
฿3,500
หน้าเว็บ จำนวน 6 - 10 หน้า

เอกสารการแก้ไขขอบเขตงานได้และแก้ไขงาน ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากส่งงานให้ลูกค้าแล้ว, จำนวนหน้าเว็บทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ตามขอบเขตที่ระบุไว้, เอกสารสรุปการแก้ไขงานทั้งหมดที่แก้ไข, Source Code (โค้ดงาน) ทั้งหมดที่เกี่ยวกับงาน, คู่มือการใช้งาน (ไฟล์ word และ PDF), คู่มือการติดตั้งเว็บไซต์

ทำงาน 15 วัน
฿6,500
เว็บไซต์แบบ Dynamic มีการติดต่อฐานข้อมูล เก็บข้อมูล

เอกสารการแก้ไขขอบเขตงานได้และแก้ไขงาน ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากส่งงานให้ลูกค้าแล้ว, จำนวนหน้าเว็บทั้งหมดตามข้อมูลในขอบเขต, เอกสารสรุปการแก้ไขงานทั้งหมดที่แก้ไข, Source Code (โค้ดงาน) ทั้งหมดที่เกี่ยวกับงาน, คู่มือการใช้งาน (ไฟล์ word และ PDF), คู่มือการติดตั้งเว็บไซต์

ทำงาน 45 วัน
฿8,500
ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยตกลงรายละเอียดของงานและขอบเขตของงาน

2

สรุประยะเวลาในการพัฒนาเว็บตามขอบเขตที่กำหนด และเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย

3

เซ็นสัญญา และเริ่มทำงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

4

ปรับปรุงแก้ไขงานตามข้อเสนอแนะ และส่งงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,500
4.5(2)
คัดลอกสำเร็จ