จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6fc2630e-c64a-4f86-b6ea-5ec2be47e3ed.jpg
1/22
ดูผลงาน

รับขึ้นโมเดลแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง ด้วย Revit

รับเขียนแบบ สถาปัตย์หรือแบบโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม Revit บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ./BOM.) ให้คำแนะนำเรื่องแบบโครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรโยธา

รับเขียนแบบ สถาปัตย์หรือแบบโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม Revit บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ./BOM.) ให้คำแนะนำเรื่องแบบโครงสร้าง ...ดูเพิ่มเติม

khuanchai

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
แบบสถาปัตย์หรือแบบโครงสร้าง Shop Drawing

ในรูปแบบของ PDF,Autocad,Revit,Skectup file ตามความต้องการหรือข้อตกลงของลูกค้า ส่วนของงานถอดแบบประมาณราคาหรือวัสดุ จะได้รับในรูปแบบ PDF,Word,Excel file ตามความต้องการหรือข้อตกลงของลูกค้า ระยะเวลาขึ้น อยู่กับปริมาณงานและความซับซ้อนของอาคาร

ทำงาน 7 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้น ที่ 3,000 บาท(ขั้นต่ำ) และปรับเพิ่มขึ้นตามพื้นที่และลักษณะของอาคาร เช่น ร้านกาแฟ อาคารสำนักงาน โกดัง ท่าเรือ หรือสะพาน ผู้รับจ้าง จะไม่ขอรับงานซ้อน กรณีที่มีลูกค้าจ้างงานก่อนหน้าแล้ว ขอรับงานให้เสร็จไปโครงการไป

ขั้นตอนการทำงาน
1

งานทำแบบ Shop Drawing Revit / 3D-Revit หรือ Sketchup / ถอดแบบประมาณราคา หรือเฉพาะปริมาณวัสดุ

2

ผู้ว่าจ้างส่งแบบสัญาหรือแบบร่าง โดยผู้ว่าจ้างชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน ข้อกำหนดหรือความต้องการต่างๆให้ครอบคลุม

3

ระบุความต้องการให้ชัดเจน ว่าต้องการเอกสารส่วนไหนบ้าง 1.Shop Drawing 2.แบบสามมิติ 3.ประมาณวัสดุ 4.ประมาณราคา

4

ระบุความต้องการของรูปแบบเอกสาร PDF,Autocad,Revit,Sketchup, ส่วนของประมาณราคาและวัสดุ รูปแบบเอกสาร PDF,WORD,EXCEL

5

ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับ ปริมาณงาน พื้นที่ รูปร่างลักษณะของอาคาร และความซับซ่อนของอาคาร

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ