จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
10dd3bbb-7847-4108-bd9d-3104c2e8ac85.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง/ตรวจสัญญาภาษาอังกฤษ-ไทย จัดทำเอกสารต่างๆ

1. ส่งรายละเอียดเบื้องต้นของปัญหากฎหมาย สัญญาที่ต้องการให้ร่างหรือตรวจ NDA MOU หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ รวมถึงกำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 2. พิจารณาว่าสามารถรับทำงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ (เนื่องจากกฎหมายแบ่งเป็นหลายสาขาซึ่งอาจต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อีกทั้งข้อกฎหมายบางประเภทอาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าเพิ่มเติม) 3. ประเมินราคา และกำหนดส่งมอบงาน 4. ชำระเงินให้ครบถ้วน 5. ตรวจและส่งมอบงาน p.s. - หากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม หรืออาจมีการนัดประชุมเพิ่มเติมสำหรับงานบางประเภท - หลังจากส่งมอบงาน สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 1- 2 ครั้ง (แล้วแต่งาน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกความจะถูกเก็บเป็นความลับ

1. ส่งรายละเอียดเบื้องต้นของปัญหากฎหมาย สัญญาที่ต้องการให้ร่างหรือตรวจ NDA MOU หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ รวมถึงกำหนดร...ดูเพิ่มเติม

karanaporn

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
104 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1. เอกสารสำหรับการจดทะเบียน รายงานการประชุม ฯลฯ 2. สัญญาธุรกิจ เช่น สัญญาระหว่างหุ้นส่วน สัญญาซื้อขายหุ้น สัญญารักษาความลับ สัญญาว่าจ้าง สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า บันทึกความเข้าใจ บันทึกข้อตกลง ฯลฯ 3. สัญญาเกี่ยวกับครอบครัว เช่น พินัยกรรม สัญญาเกี่ยวกับมรดก ฯลฯ 3. สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนำ สัญญาจำนอง ฯลฯ 3. หนังสือต่างๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ส่งรายละเอียดเบื้องต้นของปัญหากฎหมาย สัญญาที่ต้องการให้ร่างหรือตรวจ หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ

2

พิจารณาว่าสามารถรับทำงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ (เนื่องจากกฎหมายแบ่งเป็นหลายสาขาซึ่งอาจต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อีกทั้งข้อกฎหมายบางประเภทอาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าเพิ่มเติม)

3

ประเมินราคา และกำหนดส่งมอบงาน

4

ชำระเงินให้ครบถ้วน

5

ตรวจและส่งมอบงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
4.9(14)
คัดลอกสำเร็จ