จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
20350e32-315f-44dd-a444-342d4769cefe.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับทำรายงาน Excel สูตร , กราฟ, power point ในเชิงธุรกิจ หรือการนำเสนอกับลูกค้า ตามความต้องการลูกค้า

1.ลูกค้าจะได้รับงานในรูปแบบ Excel,Power point ,PDF หรือตามความต้องการลูกค้า 2.ออกแบบสูตร Excel ,Countif ,V-lookup,Sumif, Pilot table หรือสูตรอื่นๆๆขึ้นอยู่กับข้อมูลเพื่อลดเวลาของลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการ 3 ออกแบบ กราฟ แท่ง กราฟเส้น วงกลม หรืออื่นๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4.ทำ power point นำเสนอโดยเรียงลำดับข้อมูล 5.ให้คู่มือการใช้งานกับลูกค้า

1.ลูกค้าจะได้รับงานในรูปแบบ Excel,Power point ,PDF หรือตามความต้องการลูกค้า 2.ออกแบบสูตร Excel ,Countif ,V-lookup,Sumif...ดูเพิ่มเติม

kamol2411

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 27/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ
่1 job ไม่เกิน 5 Sheet

ลูกค้าจะได้รับ Excel File ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า และ คู่มือพร้อมทั้งแสดงวิธีการใช้งาน ชนิดสกุล file .XLXS หรือ PDF, ระยะเวลา 1 วัน

ทำงาน 1 วัน
฿359
1 Job 10 Sheet

ลูกค้าจะได้รับ Excel File ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า และ คู่มือพร้อมทั้งแสดงวิธีการใช้งาน ชนิดสกุล file .XLXS หรือ PDF, ระยะเวลา 1 วัน

ทำงาน 2 วัน
฿459
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคา 459 คือ 1 job 10 sheet ซึ่งมีมากกว่า 3 เงื่อนไขและมี 3 สูตรขึ้นไป เช่น ต้องการ link ข้อมูล ข้ามsheet และ ผูกสูตร 3 สูตรขึ้นไป เช่น vlookup sumit. countif ,Pilot table.

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตกลงรายละเอียดกับลูกค้าถึงความต้องการของลูกค้า จำนวนแผ่น ตัวอักษร การนำเสนอ จากต้นฉบับเพพื่อใช้ประเมินราคา

2

จัดทำใบเสนอส่งให้ลูกค้า

3

ลูกค้าตรวจสอบและข้อตกลงในใบเสนอและชำระเงิน

4

ระบบยืนยันการชำระเงิน และเริ่มทำงาน

5

จัดส่งให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด

6

หากมีการแก้ไขต้องอยู่ในเงื่อนไขของใบเสนอราคา

7

หากนอกเหนือจะต้องส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าอีกครั้ง

8

ลูกค้าตรวจสอบและชำระเงิน ระบบยืนยัน จัดทำรายงานและส่งให้กับลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿359
คัดลอกสำเร็จ