จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
4317ca81-21ee-4279-8c05-a88c72c39f33.jpg
1/3
ดูผลงาน

บริการรับให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา การวางแผนการตลาด ต่อยอดกิจกรรม ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งที่มีและเป็นอยู่ด้วยการยกระดับคุณภาพสินค้าและ/หรือ บริการ ให้โดนใจลูกค้า บริการนี้เป็นเพียงการแนะนำ ให้แนวคิดหรือให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่ไ้ด้เขียนแผนธุรกิจหรือเขียนโครงการ

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา การวางแผนการตลาด ต่อยอดกิจกรรม ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งที่มีและเป็นอยู่ด้วยการยกระดับ...ดูเพิ่มเติม

kai529093

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
30 วัน
เวลาทำงาน
12 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาและให้ข้อแนะนำเพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ วิธีการทำงาน ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลให้ศึกษา จากนั้นนัดประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอแนวคิด หลังจากนั้นโทรศัพท์คุย/ปรึกษา ตลอดระยะเวลา 30 วัน ก่อนจบงาน สรุปข้อมูลทั้งหมดให้ จัดส่งให้เป็นไฟล์ pdf และ ppt ส่งทางระบบและช่องทางอื่นที่ได้แจ้งกันไว้

ทำงาน 30 วัน
฿10,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

บริการนี้เป็นบริการให้คำปรึกษา หากลูกค้าต้องการให้ดำเนินการให้ด้วย (เขียนแผนหรือดำเนินการทำในส่ิงที่ให้คำปรึกษาไปแล้ว) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าซื้อสื่อโฆษณา ค่าดำเนินการในเรื่องใดๆ (บิลตรงกับซัพพลายเออร์ที่ใช้บริการ) 2. ค่าดำเนินการ คิดในราคา 3,500 บาท/ครั้ง เช่น ลูกค้ามาขอรับคำปรึกษา (10,000 บาท) และให้ดำเนินการให้ (3,500 บาท/ครั้ง) โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้น เช่น ค่าซื้อสื่อ (ชำระตรงกับผู้ขายสื่อ) ค่าจัดงานอีเว้นท์ (ชำระตรงกับผู้ให้บริการจัดงานอีเว้นท์) เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลโดยละเอียดให้ศึกษา

2

ผู้รับจ้างนำข้อมูลมาศึกษา ใช้เวลา 3-10 วัน จากนั้นนัดประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอแนวคิด

3

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันตกลงว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อครบระยะเวลา 30 วัน ผู้รับจ้างจะสรุปรายงานเพื่อรับทราบว่า ได้ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะอะไรไปแล้วบ้าง โดยจัดส่งให้ทางระบบและหรือทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นที่ตกลงกันไว้

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿10,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ