จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
98e730c9-c9b8-4bac-9447-03c31b8bc3ad.jpg
1/10
ดูผลงาน

รับเขียนข่าว บทความ คอลัมน์ สคริปต์พิธีกร สคริปต์โฆษณา

รับเขียนข่าว บทความ คอลัมน์ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสคริปต์พิธีกร สคริปต์โฆษณา หลังจากที่ตกลงในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่จะเขียนได้ลงตัวแล้ว จัดส่งข้อมูลสำหรับการเขียน ความยาวไม่เกิน 2 หน้าเอสี่ ดราฟแรกจัดส่งให้พิจารณาภายใน 3 วันหลังจากตกลง ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง ส่งงานกลับภายใน 2 วัน การจัดส่งงานส่งเป็น soft file เป็น pdf ส่งในระบบ หรือส่งเป็น word file ทางอีเมล์ กรณีไม่มีข้อมูลให้ แต่ให้ไปสัมภาษณ์หรือฟังสัมมนาเพื่อจับประเด็นการเขียนเอง หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเอง ขออนุญาตชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท กรณีสคริปต์พิธีกรและสคริปต์โฆษณา ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท

รับเขียนข่าว บทความ คอลัมน์ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสคริปต์พิธีกร สคริปต์โฆษณา หลังจากที่ตกลงในเรื่องของปร...ดูเพิ่มเติม

kai529093

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
96 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

1. ตกลงขอบเขตของประเด็น หัวข้อ งานที่จะต้องเขียน ความยาว 1 หน้าเอสี่ 2. กรณีไม่มีข้อมูลให้ แต่ให้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเอง ขออนุญาตชาร์จเพิ่ม 2,500 บาท สำหรับการสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง 3. จัดส่งงานดราฟแรกภายใน 3 วัน ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง และส่งงานกลับภายใน 2 วัน 4. ส่งงานเป็น soft file ทางอีเมล์ 5. ราคาเริ่มต้นที่ 1,500. สำหรับข่าว บทความ คอลัมน์ ส่วนสคริปต์พิธีกรหรือสคริปต์โฆษณา ราคาเริ่มต้นที่ 3,500. 6. ต้องการความยาวมากกว่าที่กำหนด คิดเพิ่มหน้าละ 800.

ทำงาน 5 วัน
฿1,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่มเติม 3,000 บาท จะต้องจ่ายกรณีที่ไม่มีข้อมูลให้เขียน แต่ต้องไปหาข้อมูลเอง หรือไปจับประเด็นเพื่อนำมาเขียนเองจากการเข้าฟังสัมมนา เสวนา การประชุม หรือไปสัมภาษณ์

ขั้นตอนการทำงาน
1

หลังจากที่ตกลงในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่จะเขียนได้ลงตัวแล้ว จัดส่งข้อมูลสำหรับการเขียน ความยาวไม่เกิน 2 หน้าเอสี่ ดราฟแรกจัดส่งให้พิจารณาภายใน 3 วันหลังจากได้รับข้อมูลสำหรับเขียนครบถ้วน ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง ส่งงานกลับภายใน 2 วัน

2

การจัดส่งงานส่งเป็น soft file เป็น pdf ส่งในระบบ หรือส่งเป็น word file ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นที่แจ้งไว้

3

กรณีไม่มีข้อมูลให้ แต่ให้ไปสัมภาษณ์หรือฟังสัมมนาเพื่อจับประเด็นการเขียนเอง หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเอง ขออนุญาตชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
4.6(12)
คัดลอกสำเร็จ