จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
df9d2ab0-f833-4e1b-b95e-e5789e3182db.jpg
1/3
ดูผลงาน

บริการรับคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด

บริการรับคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด ครอบคลุมงานด้านการตลาด สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทกิจการ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณให้โดดเด่นและแข่งขันในตลาดได้

บริการรับคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด ครอบคลุมงานด้านการตลาด สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทกิจการ บริการ หรือผลิตภั...ดูเพิ่มเติม

kai529093

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

ไฟล์งานนำเสนอเป็นไฟล์ ppt จัดส่งทางระบบหรือช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

ทำงาน 10 วัน
฿10,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ผู้ว่าจ้างสามารถปรับแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง โดยเพิ่มระยะเวลาในการทำงานออกไปอีก 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับการปรับแก้นั้นว่ามากน้อยเพียงไร กรณีที่ข้อมูลที่แจ้งเพื่อการปรับแก้ ไม่ตรงกับข้อมูลที่บรีฟมาในครั้งแรก ขอเก็บเพิ่มค่าคิดและขึ้นงานใหม่อีก 10,000 บาท และขยายเวลาการทำงานออกไปจากกำหนดเดิมอีก 15 วัน

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับบรีฟข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง โดยการเข้าประชุมเพื่อรับข้อมูล สัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือรับข้อมูลเป็นไฟล์ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นที่ตกลงกัน

2

นำข้อมูลที่ได้รับมาคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด ครอบคลุมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

3

จัดส่งไฟล์แผนงานที่ทำเสร็จแล้วให้กับผู้ว่าจ้างทางระบบหรือช่องทางอื่นที่ตกลงกัน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿10,000
คัดลอกสำเร็จ