จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
แพ็กเกจ
โปรไฟล์
รีวิว
1/4
บันทึกแล้ว

พิสูจน์อักษรและจัดฟอร์มวิทยานิพนธ์

ผู้รับงานมีทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดีและรักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด คำทับศัพท์ เกลาสำนวน ตามหลักภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม รวมถึงรับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะภาษาไทย) ตามรูปแบบของแต่ละมหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม
แพ็กเกจ: ตรวจคำผิดงานเขียน

ราคาเริ่มต้นหน้าละ 10 บาท หากเป็นงานวิชาการเริ่มต้นหน้าละ 15 บาท

ระยะเวลาในการทำงาน1 วันปรับแก้ชิ้นงานได้1 ครั้งจำนวนหน้า10 หน้าไฟล์งานต้นฉบับเรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่ตรวจแก้ไวยากรณ์จัดรูปเล่มและทำสารบัญ-

*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรดกรอกข้อมูลบริษัท
คุณจะยังไม่เสียค่าใช้จ่าย

junekanya

ตอบกลับภายใน 11 นาที
ตอบกลับภายใน 1 วัน

ชื่นชอบการอ่านหนังสือมานาน จนรู้ถึงรูปประโยคและการสะกดคำที่ถูกต้อง รับตรวจคำผิดและจัดฟอร์มวิทยานิพนธ์

10/2019
เป็นสมาชิก
100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
คัดลอกสำเร็จ