จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
c2e4b743-9203-435d-a6df-47102b617d22.jpg
1/3
ดูผลงาน

พิสูจน์อักษรและจัดฟอร์มวิทยานิพนธ์

ผู้รับงานมีทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดีและรักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด คำทับศัพท์ เกลาสำนวน ตามหลักภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม รวมถึงรับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะภาษาไทย) ตามรูปแบบของแต่ละมหาวิทยาลัย

ผู้รับงานมีทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดีและรักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด คำทับศัพท์ เกลาสำนวน ตามหลักภา...ดูเพิ่มเติม

junekanya

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
2 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 18/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
พิสูจน์อักษร

แก้ไขคำผิดตามหลักไวยากรณ์ เรียบเรียงประโยคให้เข้าใจง่ายมากขึ้น เริ่มต้น 10 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งงานด้วยไฟล์ doc,docx,pdf ระยะเวลา ตามตกลง

ทำงาน 2 วัน
฿250
พิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์

พิสูจน์อักษร เกลาสำนวนและจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 100 - 150 หน้ากระดาษ A4 ส่งงานด้วยไฟล์ doc,docx,pdf ระยะเวลา ตามตกลง

ทำงาน 5 วัน
฿1,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานพิสูจน์อักษร - หน้าที่ 50 เป็นต้นไป คิดหน้าละ 7 บาท - ครบ 100 หน้าแรก คิดราคาเหมา 800 บาท - 100 หน้าถัดไป คิดราคาเหมา 650 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน

2

ตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน

3

ตรวจความถูกต้องของการสะกดคำ การเว้นวรรคต่าง ๆ

4

ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งงาน

5

ส่งงานให้กับลูกค้า

6

หากต้องการแก้ไขงาน สามารถทำได้ 2 ครั้ง/1 งาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.8(1)
คัดลอกสำเร็จ