จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
af010f64-d891-4aff-9358-c8e48d1f0bd1.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับทดสอบระบบ และแอพลิเคชั่นต่างๆ (Software Tester)

1.ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดระบบ หรือ โปรแกรม รวมทั้งฟังก์ชั่นงาน และขอบเขตต่างๆ ที่ต้องการให้ทดสอบ 2.ผู้รับจ้างสอบถาม แล้วสรุปรายละเอียด 3.ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และ ปรับเปลี่ยน 4.ผู้รับจ้างทำการเสนอราคา 5.ผู้ว่าจ้างชำระเงิน 6.เริ่มดำเนินการทดสอบโปรแกรมตามฟังก์ชั่นและขอบเขตที่ตกลงกัน 7.ดำเนินการเสร็จ ส่งงาน

1.ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดระบบ หรือ โปรแกรม รวมทั้งฟังก์ชั่นงาน และขอบเขตต่างๆ ที่ต้องการให้ทดสอบ 2.ผู้รับจ้างสอบถาม แล...ดูเพิ่มเติม

judjee

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
13 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
Pack1: ทดสอบบางฟังก์ชั่น หรือบางเมนู

ลูกค้าจะได้รับเอกสารต่างๆ ดังนี้ 1. เอกสาร Test Case เป็นไฟล์ .xlsx 2. ทดสอบระบบตาม Requirement 3. ส่งเอกสาร Defect Log ให้ Programmer เป็นไฟล์ .xlsx 4. เอกสาร Test Summary Report เป็นไฟล์ .xlsx

ทำงาน 5 วัน
฿5,000
Package2 : ราคาเหมาจ่ายทั้งเว็บ

ลูกค้าจะได้รับเอกสารต่างๆ ดังนี้ 1. เอกสาร Test Case เป็นไฟล์ .xlsx 2. ทดสอบระบบตาม Requirement 3. ส่งเอกสาร Defect Log ให้ Programmer เป็นไฟล์ .xlsx 4. เอกสาร Test Summary Report เป็นไฟล์ .xlsx

ทำงาน 14 วัน
฿12,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ในกรณีที่งานได้รับการแก้ไขจากโปรแกรมเมอร์เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งกลับมาให้ตรวจสอบได้ หากอยู่ในช่วงเวลาที่รับงาน และตกลงกันไว้ ไม่คิดราคาเพิ่มเติม - ในกรณีที่มีการแก้ไขบัค และส่งให้ทดสอบเกิน 2 ครั้ง คิดราคาเพิ่มเติมวันละ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตรวจสอบและ confirm requirement ของระบบงานที่ส่งให้ทดสอบ

2

เขียน Test case และ Test script เพื่อทดสอบ

3

เริ่มต้นทดสอบระบบตามฟังก์ชั่นที่อยู่ใน Requirement

4

หากพบ Defect จะทำการระบุ Defect ที่พบลงในไฟล์ Defect Log ใน Excel พร้อม Capture screen ส่งให้โปรแกรมเมอร์เพื่อแก้ไขหลังทำงานเสร็จ สิ้นวันนั้นๆ

5

เมื่อทดสอบครบทุกฟังก์ชั่นตามเงื่อนไข สรุปผลการทดสอบเป็น File: Test Summary

6

จบงาน ส่ง Test case & script Test summary Defect log + Capture Screen เป็นไฟล์ภาพ และ Excel

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿5,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ