จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
dc1b79f5-f335-4e7e-8469-ae93eba7c94f.jpg
1/8
ดูผลงาน

Presentation ใน 1 วัน

. รับจัดทำ Presentation ทุกงานวิชาการทุกสาขา นำเสนองานวิจัย ผลงานวิชาการ นำเสนอโปรไฟล์บริษัท องค์กร หน่วยงาน โปรไฟล์บุคคล นำเสนอสินค้าและบริการ งานแต่งงาน นำเสนอกิจกรรมต่างๆ งานนำเสนอ event (สไลด์ขนาดใหญ่ ยาว 36-72 เมตร) กรณีที่มีข้อมูลพร้อม 20 สไลด์ จะส่งงานภายใน 1 วัน หรือกรณีมีคิวหรือปริมาณงานมาก ตามตกลงเวลานัด - มั่นใจส่งงานตรงเวลาที่นัดหมาย หากส่งงานเลยกำหนดนัดหมายไม่คิดเงิน (สำหรับกรณีที่เกิดจากฟรีแลนซ์เท่านั้น - กรณีรอผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับ) 1. จัดทำ Presentation งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานวิชาการ ผู้ว่าจ้างสามารถส่งเพียงตัวเอกสารรายงาน 1,500 บาท 2. จัดทำ Presentation รายงานการศึกษา รายงานวิชาการ ผู้ว่าจ้างแจ้งแต่หัวข้อมา ให้ฟรีแลนซ์หาข้อมูลให้ 2,500 บาท 3. จัดทำโปรไฟล์บริษัท หน่วยงาน องค์กร 1,500 บาท 4. จัดทำโปรไฟล์บุคคล 1,000 บาท 5. มีสไลด์ที่จัดทำเสร็จแล้ว ให้จัดแต่งสไลด์ 1,000 บาท 6. จัดทำงานนำเสนอในรูปแบบ Presentation Animation เพิ่ม 1,000 บาท 7. พากษ์เสียงลงไป เพิ่ม 1,000 บาท

. รับจัดทำ Presentation ทุกงานวิชาการทุกสาขา นำเสนองานวิจัย ผลงานวิชาการ นำเสนอโปรไฟล์บริษัท องค์กร หน่วยงาน โปรไฟล์บุค...ดูเพิ่มเติม

jomjakkawa

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
111 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
233 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ไฟล์สำหรับ Powerpoint (ppt) และไฟล์ pdf

ทำงาน 1 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ปริมาณงานเกินกว่า 20 สไลด์คิดค่าบริการเพิ่ม สไลด์ละ 50 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามความต้องการ ขอบข่ายงาน รายละเอียดของงาน ตรวจดูไฟล์งานและเอกสารที่เกี่ยวกับงานเท่าที่มี

2

ฟรีแลนซ์เสนอราคา ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง

3

เริ่มทำงานตามขอบข่ายงานและรายละเอียดที่ตกลง

4

ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้อง กรณีความบกพร่องเกิดจากฟรีแลนซ์ เช่น พิมพ์ผิด ไม่นับจำนวนครั้งการแก้ไข กรณีแก้ไขตามความต้องการของผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้แจ้งไว้ครั้งแรก แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

5

กรณีที่การขอแก้ไขเป็นการเพิ่มปริมาณงาน นอกเหนือจากที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มงาน หากมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณงานเดิม คิดค่าบริการเพิ่มตามสัดส่วน ทั้งนี้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท

8

ส่งงานงวดสุดท้ายให้ผู้ว่าจ้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.8(73)
คัดลอกสำเร็จ