จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
8361e6ae-2626-451e-ab77-1cad8115fe0e.jpg
1/22
ดูผลงาน

รับเขียนแบบ ดราฟแแบบ ออกแบบอาคาร งานสถาปัตยกรรม

***เขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งานเขียนแบบ ดราฟแบบ ด้านสถาปัตยกรรม พร้อมปลูกสร้าง โดยผู้ที่จ้างจะต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ หรือเขียนแบบมาให้ (หากไม่มีแบบมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม) ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบ และ รายละเอียด ราคามีปรับขึ้นลงได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมูลนั้นๆของตัวงานครับ (ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน) ส่งงานเป็นไฟล์ dwg , pdf

***เขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งานเขียนแบบ ดราฟแบบ ด้านสถาปัตยกรรม พร้อมปลูกสร้าง โดยผู้ที่จ้างจะต้องมี...ดูเพิ่มเติม

jkapstudio

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 09/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ

*** หากลูกค้าไม่มีแบบ คิดค่าออกแบบ 7 % ของการก่อสร้าง (ลูกค้ามีแปลน/รูปทรงอาคารแล้ว) บริการออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 1.อาคารทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยอาคารไม่เกิน 200 ตารางเมตร เท่านั้น 2.สามารถแก้ไข+เพิ่มเติมได้ภายใน 14 วันหลังจากตกลงซื้อบริการ 4.ท่านจะได้รับ 1)แบบก่อสร้างอาคาร(PDF) 2)ไฟล์ Autocad(Dwg)ส่งงานให้อนุมัติผ่านฟาสเวิร์ค 5.ราคา 10,000 บาท ***ไม่รวมค่าออกแบบทางวิศวกรรม ***ไม่รวมค่าบริการจัดทำ boq

ทำงาน 15 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

* บริการจัดทำ BOQ รายการวัสดุ พื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตรม./ 200-300 / 300-400 ตรม. ค่าบริการ 2,000 / 3,000 / 3,500 บาท ตามลำดับ คิดค่าบริการออกแบบ-เขียนแบบเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่มากขึ้น * พื้นที่ใช้สอยอาคาร 200-300 ตารางเมตร คิดค่าเขียนแบบเพิ่ม 3,000 บาทแก้ไข+เพิ่มเติมได้ ภายใน20 วันหลังจากตกลงซื้อบริการ * พื้นที่ใช้สอยอาคาร 300-400 ตารางเมตร คิดค่าเขียนแบบเพิ่ม 6,000 บาท แก้ไข+เพิ่มเติมได้ ภายใน 30 วันหลังจากตกลงซื้อบริการ * คิดค่าบริการออกแบบ7% จากค่าก่อสร้าง สามารถปรับขึ้นหรือลงตามรายละเอียดของแบบที่ลูกค้าต้องการ *คิดค่าบริการเซ็นอนุญาติก่อสร้างของสถาปนิก 3,000 บาท *ค่าบริการวิศวกร แยกจากค่าบริการสถาปนิก -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 101-250 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 4,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 8,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-450 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 10,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 451 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 15,000 บาท (พื้นที่เหมือนกัน เกิน 80% คิดครั้งเดียว)

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดและปริมาณของงาน

2

ทำ Reference mood&tone ความเป็นไปได้ของโครงการ

3

ทำแบบร่างนำเสนอ (พร้อมเบิกค่าแบบงวดแรก)

4

เสนอแบบร่างครั้งที่สอง (แบบร่างสามรถปรับได้สามครั้ง เนื่องจาก) รูปแบบการออกแบบไปในแนวทางที่ผู้ออกแบบได้นำเสนอ Reference ไปกับลูกค้าในการตกลงกันครั้งแรป

5

ทำแบบ Design 3d Rendering เพื่อนำเสนอ

6

เขียนแบบอนุญาตตามที่ได้ออกแบบไว้ , หากมีแบบอยู่แล้วงานเขียนอนุญาตจะเริ่มที่ขั้นตอนนี้

7

ส่งความคืบหน้าแบบอนุญาต

8

ประเมิณราคาก่อสร้าง (BOQ)

9

เซ็นแบบยื่นอนุญาตก่อสร้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ