จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6c663c1e-6b00-4c06-8101-1a4b102230f3.jpg
1/8
ดูผลงาน

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย SPSS ปรึกษางานวิจัยและสถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ปรึกษางานวิจัยและสถิติ (เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ทั้งเชิงปริมาณและเชิงทดลอง) รับคำนวณขนาดตัวอย่าง วางแผนสถิติที่ใช้งานวิจัย โดยผู้ว่าจ้างส่งรายละเอียดของงาน เช่น โครงร่างงานวิจัย (Proposal) และข้อมูลดิบ จากนั้นทางเราจะประเมินราคากลับทันที ***ขออนุญาตไม่รับงานเร่งด่วนภายใน 1 วัน***

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ปรึกษางานวิจัยและสถิติ (เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ทั้งเชิงปริมาณและเชิงทด...ดูเพิ่มเติม

jibprang

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
94 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
412 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานผล

แก้ไขงานจำนวน 1 ครั้ง จะส่งงานกลับในลักษณะ Output ของงานวิเคราะห์ข้อมูล เป็นรูปแบบ MS excel และรายงานผลการวิเคราะห์ เป็นรูปแบบ MS word

ทำงาน 3 วัน
฿4,500
วิเคราะห์ข้อมูล (บางส่วน)

จะส่งงานกลับในลักษณะ Output ของงานวิเคราะห์ข้อมูล เป็นรูปแบบ MS excel และรายงานผลการวิเคราะห์ เป็นรูปแบบ MS word

ทำงาน 2 วัน
฿1,000
คำนวณขนาดตัวอย่างและวางแผนสถิติที่ใช้ในโครงร่างวิจัย

คำนวณขนาดตัวอย่างและวางแผนสถิติที่ใช้ในโครงร่างวิจัย โดยผู้วิจัยส่งตัวอย่างบทความวิจัย หรืองานวิจัยที่ใกล้เคียง + โครงร่างวิจัย

ทำงาน 1 วัน
฿1,300
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หลังจากส่งงาน final ให้คุณลูกค้าแล้ว คุณลูกค้ามีระยะเวลาตรวจงาน 7 วัน หลังจากแก้ไขงาน 1 ครั้งในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการเพิ่มเติม ทางเราจะคิดราคาเป็นรูปแบบ add-on ตามความเหมาะสม แต่ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของทางเรา จะแก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์โครงร่างวิจัย (หรืออธิบาย concept งาน) และไฟล์ข้อมูลดิบ

2

ทางเราจะประเมินราคางานให้

3

หลังจากเสร็จงาน จะส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ MS word และไฟล์ Output การวิเคราะห์ เป็น MS word หรือ Excel

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.8(59)
คัดลอกสำเร็จ