จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
65ba3e77-3ffa-4f03-99bd-a46547cd5af7.jpg
1/7
ดูผลงาน

ให้คำปรึกษาและเขียนแผนธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มต้น ประมาณการรายได้ เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจหรือขอยื่นกู้

ให้คำปรึกษาช่วยเขียนแผนธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น - ความเป็นมาของกิจการ - ความเป็นไปได้ของกิจการ (ขนาดตลาด สภาพอุตสาหกรรม) - วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค ของโครงการ -จัดทำแผนการดำเนินการ ด้านการตลาด บุคคล การเงิน การลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ - ประมาณการงบกระแสเงินสด งบดุล และอัตราส่วนทางการเงินต่างๆของกิจการ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ หรือกำลังทำธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และการเจริญเติบโตในอนาคตของธุรกิจ/ขอยื่นกู้สินเชื่อ

ให้คำปรึกษาช่วยเขียนแผนธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น - ความเป็นมาของกิจการ - ความเป็นไปได้ของกิจการ (ขนาดตลาด สภาพอุตสาห...ดูเพิ่มเติม

jensrd

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
28 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
85 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 09/10/2019

รายละเอียดการให้บริการ
แผนธุรกิจ

- PDF และ WORD รูปเล่ม แผนธุรกิจประกอบไปด้วย - บทสรุปผู้บริหาร - ข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ - การมองหาโอกาสธุรกิจ - แผนการตลาด - แผนการผลิต - แผนการบริหารจัดการองค์กร - แผนการเงิน - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทำงาน 7 วัน
฿8,990
Powerpoint Present แผนธุรกิจ

- powerpoint และ pdf ไฟล์แผนธุรกิจ 10หน้า ประกอบด้วย - ชื่อ & ลักษณะโดยย่อ ของธุรกิจ - ปัญหา (ความจำเป็นที่ต้องมีธุรกิจนี้) - การแก้ปัญหา - เป้าหมาย 1/3/5 ปี ของธุรกิจ - ขนาดตลาด - ความเป็นไปได้ของธุรกิจ - สินค้า/บริการ - การเข้าสู่ตลาด - คู่แข่ง/ข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง - แผนการเงิน

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
แผนการเงิน

รับเขียนแผนการเงินของกิจการ - ประมาณการรายได้ - งบกระแสเงินสด - งบดุล - งบกำไรขาดทุน - ต้นทุนโครงการ - ระยะเวลาคืนทุน และ NPV และอื่นๆ ตามต้องการ

ทำงาน 4 วัน
฿4,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- สามารถปรึกษาแผนเบื้องต้นและทดลองทำ bussiness model canvas เพื่อดูความน่าจะเป็นก่อนจัดทำรูปเล่ม - กรณีต้องการเร่งด่วน เพิ่มค่าใช้จ่ายวันละ 1,000 บาท (หรือตามตกลง)

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยรายละเอียดแผนธุรกิจ ความเป็นไปได้ และเป้าหมาย

2

ทำ Bussiness Model Canvas (แผนธุรกิจแบบสรุป) ของแผนปัจจุบัน

3

ปรับแก้แผนเพิ่มเติมจากกลุ่มเป้าหมาย และขนาดตลาดในปัจจุบัน

4

วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบดุล กระแสเงินสด และระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจ

5

จัดทำรูปเล่ม

6

ส่งให้ผู้จ้างวานเพื่อตรวจสอบและปรับแก้ไข (1ครั้ง)

7

(เพิ่มเติม) ทำ slide present แผนธุรกิจ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
4.9(21)
คัดลอกสำเร็จ