จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
245dce58-77e4-4735-9c2a-533a265160f6.jpg
1/26
ดูผลงาน

เขียนแบบจากภาพ Sketch ให้เป็น Model 3D & 2D Drawing

*** ลักษณะงานที่รับเขียนแบบ 3D & 2D *** - แกะแบบชิ้นงานต่าง ๆ - งานโคร้งสร้าง - งาน Jig & Machine - งาน Assembly -และอื่น ๆ ถ้าสามารถทำได้ ***เวลาดำเนินงาน - ราคา*** เวลาการดำเนินงานและราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมลูของงานว่าชัดเจนมากน้อยแค่ไหน /* ส่งงานเป็นไฟล์ PDF สำหรับให้ลูกค้าตรวจงาน */ /*ส่งเป็นไฟล์ CAD นามสุกลไฟล์ เช่น .STEP .DWG หรือตามความต้องการของลูกค้า เมื่อจบงาน */

*** ลักษณะงานที่รับเขียนแบบ 3D & 2D *** - แกะแบบชิ้นงานต่าง ๆ - งานโคร้งสร้าง - งาน Jig & Machine - งาน Assembly...ดูเพิ่มเติม

jaycop

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 05/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ
Drawing 2D

ลูกค้าจะได้ไฟล์งาน CAD Drawing 2D นามสุกลไฟล์ .STEP .DWG หรือตามความต้องการของลูกค้า

ทำงาน 2 วัน
฿2,500
Drawing 2D & Model 3D

ลูกค้าจะได้ไฟล์งาน CAD Drawing 3D&2D นามสุกลไฟล์ .STEP .DWG หรือตามความต้องการของลูกค้า

ทำงาน 2 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

แก้ไขงานฟรี 3 ครั้ง ครั้งต่อไปต้องมีค่าบริการตามที่ตกลงกัน ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมลูของงานว่าชัดเจนมากน้อยแค่ไหน

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้า

2

ตกลงราคา กำหนดวันส่งงาน วันเริ่มงานและเวลา

3

รับข้อมูลงานจากลูกค้า

4

เริ่มดำเนินงาน, ส่งงานให้ลูกค้า, ปิดงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ