จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
147d3e01-a931-40ff-a7dc-6a1f46c6a029.jpg
1/8
ดูผลงาน

รับปรึกษาประเด็นข้อกฎหมาย ตรวจสอบ/ร่างสัญญา จัดทำเอกสารต่างๆ

ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการของคุณ ผ่านทาง E-mail Line หรือโทรศัพท์ รับตรวจสอบและร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย หรือเอกสารที่ต้องการถ้อยคำทางกฎหมายต่างๆ

ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการของคุณ ...ดูเพิ่มเติม

janjariya

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 15/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ

ได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการของลูกความ ตรวจสอบและร่างสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาให้บริการต่างๆ การจัดทำหรือตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น พินัยกรรม หนังสือบอกกล่าว (notice) ประกาศเป็นทางการ ราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและระยะเวลาในการทำงาน เนื่องจากประเด็นทางกฎหมายบางเรื่อง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับท่าน

ทำงาน 1 วัน
฿900
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งรายละเอียดเบื้องต้นของงาน เช่น ร่างสัญญาที่จะให้ตรวจ หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ ระยะเวลาที่ต้องการได้รับงาน

2

เราจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินการให้ได้ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ (เนื่องจากข้อกฎหมายบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง อาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้า)

3

ขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากรายละเอียดยังไม่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

4

ประเมินราคา แจ้งราคาให้ทราบ และกำหนดวันส่งมอบงาน

5

รอรับงานตามกำหนดเวลา

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿900
คัดลอกสำเร็จ