จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
836bdad5-0163-4aad-9699-6a997a3df5f7.jpg
1/6
ดูผลงาน

รีวิวโปรโมททาง Pantip Wongnai Google TripAdvisor ไทย

รีวิว&โปรโมท Pantip Wongnai Google TripAdvisor ไทย ประเภทงานที่รับรีวิว สินค้า อาหาร ร้านอาหาร โรงแรม อีเว้นท์ และอื่นๆ สไตล์การรีวิว ขึ้นอยู่กับลูกค้า Request (สามารถวางกรอบการรีวิวและสไตล์ได้) โดยหลักๆ มี 2 ลักษณะ คือ เป็นทางการ และรีวิวแบบเป็นกันเอง (ปกติไม่มีคำหยาบคาย) รายละเอียดค่ารีวิว Pantip 1800 บาท Wongnai 1800 บาท Google 1000 บาท TripAdvisor 1800 บาท

รีวิว&โปรโมท Pantip Wongnai Google TripAdvisor ไทย ประเภทงานที่รับรีวิว สินค้า อาหาร ร้านอาหาร โรงแรม อีเว้นท์ และอื่นๆ...ดูเพิ่มเติม

ipopular

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 4 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
รีวิว ถ่ายรูป ถ่ายคลิป ลงเวป Pantip , Wongnai

1,800 บาท/รีวิว (5-10 รูป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน *กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ามาให้) - สินค้า, บริการ, ร้านอาหาร, Event, โรงแรม ฯลฯ หมายเหตุ : กรณีไม่ส่งสินค้ามาให้รีวิวลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหารูปและคลิป งานที่จะได้รับ คือ กระทู้รีวิวบน Pantip และ Wongnai ตามจำนวนรูปที่ทางลูกค้าส่งมาให้ โดยรายละเอียดการอธิบายแต่ละรูป แล้วแต่ทางลูกค้าต้องการ การตรวจรับงาน หลังจากเขียนรีวิวเสร็จและโพสเป็นสาธารณแล้ว ลูกค้าจะได้รับ link เพื่อเข้าไปดูงานนั้นๆ เป็นอันจบงานรีวิว

ทำงาน 5 วัน
฿1,800
รีวิว&โปรโมทร้านอาหาร โรงแรม ทาง Tripadvisor เป็นภาษาไทย/อังกฤษ

นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะหาข้อมูลการเที่ยวจาก Google และ Tripadvisor ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และมีความน่าเชื่อถือสูง - รีวิวในเวป Tripadvisor เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ Tripadvisor = ไทย 1800 บาท / อังกฤษ 2500 บาท งานที่จะได้รับ คือ กระทู้บน Google และ Tripadvisor ตามจำนวนรูปที่ทางลูกค้าส่งมาให้ โดยรายละเอียดการอธิบายแต่ละรูป แล้วแต่ทางลูกค้าต้องการ การตรวจรับงาน หลังจากเขียนรีวิวเสร็จและโพสเป็นสาธารณแล้ว ลูกค้าจะได้รับ link เพื่อเข้าไปดูงานนั้นๆ

ทำงาน 7 วัน
฿1,800
รีวิว&โปรโมทร้านอาหาร โรงแรม ทาง Tripadvisor

นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะหาข้อมูลการเที่ยวจาก Google และ Tripadvisor ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และมีความน่าเชื่อถือสูง - รีวิวในเวป Tripadvisor , Google เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ Google = ไทย 1200 บาท / อังกฤษ 1800 บาท งานที่จะได้รับ คือ กระทู้บน Google ตามจำนวนรูปที่ทางลูกค้าส่งมาให้ โดยรายละเอียดการอธิบายแต่ละรูป แล้วแต่ทางลูกค้าต้องการ การตรวจรับงาน หลังจากเขียนรีวิวเสร็จและโพสเป็นสาธารณแล้ว ลูกค้าจะได้รับ link เพื่อเข้าไปดูงานนั้นๆ

ทำงาน 5 วัน
฿1,200
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งรายละเอียดที่ต้องการให้รีวิว (สินค้าที่ให้รีวิว, รายละเอียดสินค้า, ราคา พร้อมกรอบการรีวิวคร่าวๆ)

2

เขียนรีวิวให้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงาน

3

ส่งรีวิวให้ลูกค้าอนุมัติ (แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)

4

ลงรีวิวหลังจากได้รับอนุมัติข้อความและรูปแล้ว

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,200
คัดลอกสำเร็จ