จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
e4ee8ead-8f20-4588-8ffd-0338ade02058.jpg
1/30
ดูผลงาน

รับขึ้นภาพ 3D Perspective ออกแบบภายใน และ ภายนอก , วางแปลนพื้นที่ใช้สอย , งานตกแต่งภายใน

(1.) งานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในอาคาร โดยการวัดพื้นที่ หรือ มีแบบโครงสร้างอาคารเดิมอยู่ เพื่อทำการออกแบบ และ สร้างภาพ Perspcetive ราคาขึ้นอยู่กับขนาด และ ขอบเขตของเนื้องาน - ราคาเริ่มต้น ตร.ม. ละ 250 - 300 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและขอบเขตของงาน) (2.) ภาพ 3D Perspective ออกแบบภายในและภายนอก ราคาเริ่มต้น 2000 บาท - ราคาอาจปรับขึ้นหรือลด ตามลักษณะของงานที่ผู้จ้างได้ทำการตกลงไว้เบื้องต้น - กรณีมีไฟล์งานเบื้องต้น อาจมีการปรับลดหย่อน ราคาลงในการตกลงว่าจ้าง (3.) เขียนแบบ สถาปัตยกรรมภายในโดยแกะแบบจาก ภาพ Perspective แกะแบบ ดาร์ฟแบบ แปลนโครงสร้าง เขียนแบบห้องน้ำ งานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง แปลนพื้น ราคาเริ่มต้นที่ 250 - 2000 บาท - ราคาอาจมีการปรับขึ้นตามขอบเขตของงาน My Services - Interior Design - Decorating - Associate - Planing Design - 3D & Animation Rendering

(1.) งานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในอาคาร โดยการวัดพื้นที่ หรือ มีแบบโครงสร้างอาคารเดิมอยู่ เพื่อทำการออกแบบ และ สร้างภาพ Per...ดูเพิ่มเติม

inters

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 18/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ
งานออกแบบ / วัดพื้นที่ - เพื่อทำการออกแบบ และขึ้นภาพ Perspective

ลักษณะขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เนื้องาน และ ขอบเขต - จัดทำแบบร่างเบื้องต้น - เสนอแบบเพื่อการแก้ไข - เริ่มกระบวนการทำแบบจริง - แก้ไขก่อนส่งมอบ - ส่งมอบงานตามวันเวลาที่กำหนด. (สามารถแก้ไขเนื้องานได้ 2 รอบในแบบร่าง และ แก้ไขอีก 1 รอบ ในแบบ Final ) * ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ เช่น PNG , JPG และ อื่น ตามที่ตกลง * ระยะวันเวลาขึ้นอยุ่กับขอบเขตของงาน . * ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของชิ้นงาน

ทำงาน 2 วัน
฿2,500
งานขึ้นภาพ Perspective - ในกรณีที่มีไฟล์งานอยู่แล้ว

ลักษณะขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เนื้องาน และ ขอบเขต - จัดทำแบบร่างเบื้องต้น - เสนอแบบเพื่อการแก้ไข - เริ่มกระบวนการทำแบบจริง - แก้ไขก่อนส่งมอบ - ส่งมอบงานตามวันเวลาที่กำหนด. (สามารถแก้ไขเนื้องานได้ 2 รอบในแบบร่าง และ แก้ไขอีก 1 รอบ ในแบบ Final ) * ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ เช่น PNG , JPG และ อื่น ตามที่ตกลง * ระยะวันเวลาขึ้นอยุ่กับขอบเขตของงาน . * ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของชิ้นงาน

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- สำหรับผู้ว่าจ้าง ที่ยังไม่แปลน สามารถจ้าง ไปวัดพื้นที่หน้างาน เพื่อขึ้นแปลนพื้นได้ . - ในกรณีผู้ว่าจ้างมีรูปแบบเบื้องต้น และ ราคาการอาจมีการลดหย่อน ตามการลดกระบานการทำงาน - มีราคาสำหรับพิเศษ สำหรับ นักศึกษา

ขั้นตอนการทำงาน
1

เริ่มต้นกระบวนการ วิเคราะห์ลักษณะของงาน / วางแผนจัดตารางการทำงาน

2

เริ่มต้นกระบวนการทำทำแบบร่าง ตามลักษณะของงานเบื้องต้น

4

เสนอแบบร่างและ ทำการปรับแก้ไข แบบร่างตามความเหมาะสม แก่ผู้ว่าจ้าง

5

เริ่มกระบวนการทำแบบจริง ตามลักษณะที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

6

(แก้ไขรายละเอียด) ก่อนส่งมอบจริง สามารถแก้ไขได้ 1 รอบ .

7

ส่งมอบงาน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามวันเวลางานที่กำหนด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ