จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
b95cc931-5749-4cc0-8a60-9b8cc916cf65.jpg
1/5
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับแปลเอกสาร ภาษาเขมรและภาษาลาว

🙏 สวัสดีค่ะ 🙏 บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท อาทิเช่น คู่มือการใช้งาน บทความ ข่าว เนื้อหาจากเว็บไซต์ต่างๆ บทคัดย่อ แบบฟอร์มต่างๆ รายละเอียดสินค้า เอกสารการเรียนการสอน แผ่นพับใบปลิว เป็นต้น 🇰🇭 (ภาษาเขมร) แปลเป็น 🇹🇭 (ภาษาไทย) 🇹🇭 (ภาษาไทย) แปลเป็น 🇰🇭 (ภาษาเขมร) 🇱🇦 (ภาษาลาว) แปลเป็น 🇹🇭 (ภาษาไทย) 🇹🇭 (ภาษาไทย) แปลเป็น 🇱🇦 (ภาษาลาว) 📌 การจัดส่งไฟล์งานแปล 🗂 คุณลูกค้าสามารถส่งไฟล์เป็น word, jpg และ pdf 🗂 หลังจากงานแปลเสร็จแล้ว จะจัดส่งเป็นไฟล์ word และ pdf ให้กับทางคุณลูกค้า 📌 อัตราค่าบริการงานแปล 💵 1 - 3 หน้ากระดาษ A4 ราคาหน้าละ 300 บาท ( ใช้เวลาการแปล ประมาณ 3 - 12 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า ) 💵 4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ลดเหลือ ราคาหน้าละ 250 บาท ( ใช้เวลาการแปล ขึ้นอยู่กับการตกลง) 📌 การแก้ไขงานแปล *️⃣ คุณลูกค้าสามารถขอแก้ไขงานแปลได้บางส่วน จำนวน 3 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ‼️‼️ ราคาเหมาะสม ทำงานเรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา รับผิดชอบงาน ‼️‼️ 🙏 ขอขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ 🙏

🙏 สวัสดีค่ะ 🙏 บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท อาทิเช่น คู่มือการใช้งาน บทความ ข่าว เนื้อหาจากเว็บไซต์ต่างๆ บทคัดย่อ แบบฟ...ดูเพิ่มเติม

icerpapa

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
11 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
น้อย...หน้า เราก็รับ

รับแปลเอกสารทุกประเภท 🇰🇭 (ภาษาเขมร) แปลเป็น 🇹🇭 (ภาษาไทย) 🇹🇭 (ภาษาไทย) แปลเป็น 🇰🇭 (ภาษาเขมร) 🇱🇦 (ภาษาลาว) แปลเป็น 🇹🇭 (ภาษาไทย) 🇹🇭 (ภาษาไทย) แปลเป็น 🇱🇦 (ภาษาลาว) 📌 อัตราค่าบริการงานแปล 💵 1 - 3 หน้ากระดาษ A4 ราคาหน้าละ 300 บาท ( ใช้เวลาการแปล ประมาณ 3 - 12 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า ) 🗂 คุณลูกค้าสามารถส่งไฟล์เป็น word, jpg และ pdf 🗂 หลังจากงานแปลเสร็จแล้ว จะจัดส่งเป็นไฟล์ word และ pdf ให้กับทางคุณลูกค้า

ทำงาน 1 วัน
฿300
4 หน้าขึ้นไป คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม !!!

รับแปลเอกสารทุกประเภท 🇰🇭 (ภาษาเขมร) แปลเป็น 🇹🇭 (ภาษาไทย) 🇹🇭 (ภาษาไทย) แปลเป็น 🇰🇭 (ภาษาเขมร) 🇱🇦 (ภาษาลาว) แปลเป็น 🇹🇭 (ภาษาไทย) 🇹🇭 (ภาษาไทย) แปลเป็น 🇱🇦 (ภาษาลาว) 📌 อัตราค่าบริการงานแปล 💵 4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ลดเหลือ ราคาหน้าละ 250 บาท ( ใช้เวลาการแปล ขึ้นอยู่กับการตกลง ) 🗂 คุณลูกค้าสามารถส่งไฟล์เป็น word, jpg และ pdf 🗂 หลังจากงานแปลเสร็จแล้ว จะจัดส่งเป็นไฟล์ word และ pdf ให้กับทางคุณลูกค้า

ทำงาน 2 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานแปลที่มีจำนวน 4 หน้าขึ้นไป ราคาหน้าละ 250 บาท ( จากราคาปกติหน้าละ 300 บาท ) สามารถแก้ไขงานแปลได้บางส่วน จำนวน 3 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งไฟล์ต้นฉบับพร้อมแจ้งรายละเอียดเพื่อผู้แปลประเมินราคาและระยะเวลาการแปล

2

ผู้แปลแจ้งราคาและระยะเวลาให้กับลูกค้าได้รับทราบ

3

หากลูกค้าเห็นชอบ ผู้แปลจะเริ่มทำงานหลังจากได้รับแจ้งกับทางระบบว่าลูกค้าได้ชำระเงินกับทางระบบแล้ว

4

ผู้แปลส่งงาน หากลูกค้าให้มีการแก้ไข สามารถทำการแก้ไขได้จำนวน 3 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(6)
คัดลอกสำเร็จ