จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2ea817c9-9cab-4f4c-91d1-afe066117b74.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับสอนและให้คำปรึกษาการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ

*มีสินค้าและแบรนด์อยู่ในมือแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มวางแผนการตลาดอย่างไร *มีแผนการตลาดในใจอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะเรียบเรียงออกมายังไง *เคยลงมือทำการตลาดมาแล้ว แต่ไม่มีความชัดเจนและไม่ตรงจุด จะแก้ไขปัญหาอย่างไร คำถามเหล่านี้ล้วนเป็น Happy Problem ของธุรกิจของคุณ เพราะเท่ากับว่าคุณกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตในะระยะยาวของแบรนด์ ให้เราช่วยกลั่นกรองความคิดเพื่อ 1) กำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนขึ้น 2) สร้างคอนซูเมอร์โพรไฟล์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเจาะตลาดที่มีประสิทธิภาพขึ้น 3) วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารของแบรนด์ที่แตกต่างขึ้น จากประสบการณ์กว่า 15 ปีในสายงานมาร์เก็ตติ้ง ที่นำวิธีคิดและระบบการวางแผนกลยุทธ์ของทั้งแบรนด์ระดับโลกและไทย มาย่อยให้ง่ายและเวิร์คต่อการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับ service เบื้องต้น - Service#1: การพัฒนากลยุทธ์เรื่อง Brand เพื่อหา positioning และตัวตนที่แตกต่าง ผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและมีขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ คู่แข่ง และกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน เพื่อแนะนำโอกาสทางการตลาดในเบื้องต้น - Service#2: การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการสื่อสาร เพื่อนำตัวตนของแบรนด์ที่มีความชัดเจนพัฒนาเป็นแนวทางการวางแผนการตลาดแบบ 5P หรือตามโจทย์ของลูกค้า - Service#3: การนำกลยุทธ์ทางการตลาด 5P มาพัฒนาเป็นแผนการตลาดออกที่จับต้องได้ และนำไปใช้ได้จริง

*มีสินค้าและแบรนด์อยู่ในมือแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มวางแผนการตลาดอย่างไร *มีแผนการตลาดในใจอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะเรียบเรียงออกม...ดูเพิ่มเติม

gritgen

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 14 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

การให้คำปรึกษาตามโจทย์ของลูกค้าในเวลา 2 ชั่วโมง หรือสิ่งที่จะได้อย่างน้อยคือ 1. การทำความเข้าใจถึงวิธีการเขียนแผนการตลาดที่ถูกต้องแบบขั้นต่อขั้น 2. การวิเคราะห์เบื้องต้นในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 3. การวางกลยุทธ์การสื่อสารเบื้องต้นของแบรนด์

ทำงาน 1 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- นัดให้คำปรึกษาตามวันเวลาที่สะดวก ตามแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT - หากมีค่าสถานที่ ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ - หากออกนอกเส้นทางหรือต่างจังหวัด อาจมีการประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็น case by case หรืออาจเป็นการปรึกษาทางโทรศัพท์หรือทางไลน์

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับฟังรายละเอียดเบื้องต้นถึงข้อมูล ปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการได้รับคำปรึกษา เพื่อประเมิน scope ของการทำงาน

2

นัดวัน เวลา และสถานที่เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ตามโจทย์ที่ได้รับ

3

สรุปกลยุทธ์การวางแผนในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งให้หลังจบงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ