จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f7223dd6-3802-4eec-9dc7-92ab97891fa7.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับทำบัญชี สอบบัญชี ปิดงบ วางระบบบัญชี นำส่งภาษี

รับทำบัญชี - พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับบริาัทของผู้รับบริการ - ประเมินปริมาณงาน สอบถามจำนวนเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา - ถ้าเป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งจะทำการวางระบบบัญชีให้ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเบื้องต้น การจัดเก็บ รวมถึงการนำส่งเอกสาร - รับเอกสารประจำเดือน เพือนำมาบันทึกบัญชี - ลงบัญชีประจำเดือน คำนวณยอดภาษี แจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระรายเดือน - นำส่งงบการเงินประจำเดือน ตรวจสอบบัญชี - พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของผู้รับบริการ - ประเมินประมาณของงาน ระยะเวลา ที่ใช้ในการให้บริการ - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำแผนการตรวจสอบ และเข้าตรวจสอบตามที่ได้นัดหมายไว้ - ชี้แจง จุดบกพร่อง ข้อควรปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน - จัดทำรายงานผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี

รับทำบัญชี - พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับบริาัทของผู้รับบริการ - ประเมินปริมาณงาน สอบถามจำนวนเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา - ถ้าเป...ดูเพิ่มเติม

golfforce

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
30 วัน
เวลาทำงาน
129 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

สำนักงานบัญชีของเรา ให้บริการมากกว่าแค่ รับทำบัญชียื่นภาษีธรรมดา เพราะเรายังเป็นเหมือนเพื่อนทางธุรกิจของท่าน ในมุมมองของเราที่ผ่านประสบการณ์ธุรกิจมาหลากหลาย อาจะทำให้ท่านเห็นช่องทางหรือมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ให้ความรู้แก่ท่านในภาษี เสนอแนะแนวทางให้ท่านตัดสินใจในการประหยัดภาษี โดย ราคาเริ่มต้น 2500 สำหรับ งานรับทำบัญชีรายเดือน ที่มีรายการตั้งแต่ 0-20 รายการ ราคาเริ่มต้น 6000 สำหรับ งานตรวจสอบบัญชี สำหรับงบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี(งบเปล่า)

ทำงาน 30 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ความซับซ้อนของงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี สามารถพูดคุยสอบถามได้ครับ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(7)
คัดลอกสำเร็จ