จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
c4b06ea6-d518-4613-a68f-f641f6d20105.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับพัฒนา Mobile Application

ขั้นตอนการทำงาน 1.เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน 2.Design Flow (Prototype) และ Design System ของระบบ 3.พัฒนา Application ตามที่ตกลงในสโคปเวลา 4.ทำการทดสอบ Application ก่อนที่จะส่งงานให้กับผู้ว่าจ้าง 5.ส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างและรับประกันในส่วนของ Bug ระยะเวลา 1 - 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน) 6.หมดระยะเวลารับประกันงานจะเข้าในช่วง Maintenance (ตามตกลงกับผูุ้ว่าจ้างว่าจะให้มีการ Maintenance หรือไม่)

ขั้นตอนการทำงาน 1.เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน 2.Design Flow (Prototype) และ Design System ของระบบ 3.พัฒนา Application ...ดูเพิ่มเติม

gggxofcb

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
10 วัน
เวลาทำงาน
235 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 09/10/2019

รายละเอียดการให้บริการ

ขอบเขตของงาน เป็น Application ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Server ภายนอกหรือเป็น Application ที่มีฐานข้อมูลอยู่ในภายในตัว App หรือเป็น Application ที่เรียกใช้ API ต่าง ๆอาทิเช่น Google map,Notification อื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้งหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายตามตกลงกับผู้ว่าจ้าง

ทำงาน 10 วัน
฿15,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน

2

Design Flow (Prototype) และ Design System ของระบบ

3

พัฒนา Application ตามที่ตกลงในสโคปเวลา

4

ทำการทดสอบ Application ก่อนที่จะส่งงานให้กับผู้ว่าจ้าง

5

ส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างและรับประกันในส่วนของ Bug ระยะเวลา 1 - 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน)

6

หมดระยะเวลารับประกันงานจะเข้าในช่วง Maintenance (ตามตกลงกับผูุ้ว่าจ้างว่าจะให้มีการ Maintenance หรือไม่)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿15,000
4.7(11)
คัดลอกสำเร็จ