จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9ef0cf09-4d4e-4f71-a381-324fb339a4b8.jpg
1/4
ดูผลงาน

เขียน Essay รายงาน ไทย-อังกฤษ แปลเอกสารงานวิจัย

1. ผู้จ้างให้รายละเอียดผลที่ต้องการดังนี้ 1.1 ต้องการให้เขียน/รวบรวมข้อมูลหัวข้ออะไร มีวัตถุประสงค์ของเอกสารเพื่ออะไร 1.2 ความยาวของเอกสาร (เริ่มต้นแปลเอกสาร หน้าละ 250 บาท, เขียนเอกสาร 500 คำ 300 บาท, รวบรวมข้อมูลจาก 10 แหล่ง 500 บาท) 1.3 ความเร่งด่วนของงาน 2. ตกลง และปรึกษา ราคา ระยะเวลาในการทำงาน 3. ส่งงาน ตรวจสอบและแก้ไข โดยสามารถแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและวัตถุประสงค์เอกสาร เพิ่มค่าใช้จ่าย 100 บาท แก้เอกสารมากกว่า 2 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 50 บาท

1. ผู้จ้างให้รายละเอียดผลที่ต้องการดังนี้ 1.1 ต้องการให้เขียน/รวบรวมข้อมูลหัวข้ออะไร มีวัตถุประสงค์ของเอกสารเพื่ออะ...ดูเพิ่มเติม

g00dreact

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
27 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
105 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ส่งเอกสารตามที่ตกลง โดยสามารถแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและวัตถุประสงค์เอกสาร เพิ่มค่าใช้จ่าย 100 บาท แก้เอกสารมากกว่า 2 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 50 บาท

ทำงาน 1 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ความยาวของเอกสาร (เริ่มต้นแปลเอกสาร หน้าละ 250 บาท, เขียนเอกสาร 500 คำ 250 บาท, รวบรวมข้อมูลจาก 10 แหล่ง 250 บาท) และราคาอาจมากขึ้นตามความเร่งด่วนของงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.9(16)
คัดลอกสำเร็จ