จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
e361dddb-8d8a-4826-ad95-3e7eb44d04a7.jpg
1/5
ดูผลงาน

Arena Simulation รับทำโปรแกรม Arena Simulation

Welcome Foreigner Customers Arena เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจำลอง ของปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดี - ผลเสียเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือปฎิบัติจริง สามารถจำลองได้หลายรูปแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการทำงานที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการทำงานจริง ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

Welcome Foreigner Customers Arena เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจำลอง ของปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดี - ผลเสียเพื่อให้ได้ทาง...ดูเพิ่มเติม

fapmeqaw

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
117 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
งานขนาดเล็ก

1.Process ขนาดเล็กโดยมี ตัวกระบวนการ ไม่เกิน 3 กระบวนการ และเงื่อนไข ไม่เกิน 2 เงื่อนไข (และสามารถใช้ Student Version ได้) 2.ไม่รวม Animation 3.ลูกค้าเป็นคนจัดหาข้อมูลให้ทั้งหมด

ทำงาน 2 วัน
฿2,500
งานขนาดปานกลาง

1.Process ขนาดปานกลางโดย มีตัวกระบวนการไม่เกิน 7 กระบวนการ และเงื่อนไขในการตัดสินใจ ไม่เกิน 6 เงื่อนไข 2.ไม่รวม Animation 3.ลูกค้าเป็นคนจัดหาข้อมูลให้ทั้งหมด

ทำงาน 6 วัน
฿6,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาเพิ่มเติม จะแล้วแต่ตามตกลงกันหรือขึ้นอยู่กับความยากของเงื่อนไข รวมถึง Animation ด้วย ซึ่งจะเป็น case by case

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับ Request และข้อมูลจากลูกค้า (Freelance อาจมีขอข้อมูลเพิ่มตามแต่เนื้องาน)

2

Freelance ประเมินขั้นตอนการทำงานและเสนอราคากลับพร้อมทั้งระยะเวลาในการทำ

3

หากตกลงกันเรียบร้อย Freelance จะเริ่มทำงานโดยจะมีการ Update ทุกๆ 24 Hrs.

4

ส่ง Report เบื้องต้นให้ทำการรีวิวก่อน

5

ในกรณีที่ต้องการให้สอนจะมีการนัดเวลาเพื่อทำการวิดีโอคอล

6

แก้ไข และปรับแต่งเพิ่มเติม

7

ากทุกอย่างผ่านการอนุมัติจะส่ง File Arena ให้ (.doe)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.8(8)
คัดลอกสำเร็จ