จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f717cedc-4443-417a-9671-e74e75aedd8f.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำรายงานด้านบัญชี จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์

- รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน - เปรียบเทียบงบการเงิน - จัดทำรายงานด้านบัญชี / การเงิน - จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ / รายงาน

- รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน - เปรียบเทียบงบการเงิน - จัดทำรายงานด้านบัญชี / ...ดูเพิ่มเติม

fahthong

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
78 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน - เปรียบเทียบงบการเงิน - จัดทำรายงานด้านบัญชี / การเงิน - จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ / รายงาน โดยจะส่งมอบงานเป็นไฟล์ตามที่ตกลงกัน PDF Excel Word

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย และระยะเวลาที่ต้องใช้ทำงาน - กรณีงานเร่ง งานด่วน อาจมีราคาที่สูงกว่างานปกติทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดงาน

2

วิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดความยากง่าย รวมทั้งระยะเวลาการทำงาน

3

ดำเนินการตามที่ตกลง

4

ส่งมอบงานให้ลูกค้า

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.8(7)
คัดลอกสำเร็จ