จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
b83298c9-7b40-4605-81db-8e7477485675.jpg
1/8
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จ...ดูเพิ่มเติม

fahthong

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
243 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
งานจดทะเบียนต่างๆ

- ให้คำแนะนำปรึกษาในการจดทะเบียนต่างๆ - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารในการจดทะเบียน - ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม (ราคาค่าบริการเริ่มต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ทำงาน 5 วัน
฿1,500
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1. ตรวจค้นความเหมือนคล้ายพร้อมให้คำแนะนำ 2. เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดและส่งให้ลูกค้าลงนาม 3. ยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนและส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ (EMS) 4. ติดตามสถานะคำขอของลูกค้าจนกว่าจะผ่าน หรือถ้ามีสถานะที่นายทะเบียนสั่งแก้ไขก็จะดำเนินการแก้ไขให้

ทำงาน 5 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ ราคาขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะแก้ไข - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า - ขึ้นทะเบียนยื่นภาษี /ประกันสังคม /งบการเงินออนไลน์ 500 บาท - ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาต่างๆ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ติดต่อคุยรายละเอียดลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ

2

ประเมินราคาและตกลงราคา

3

ดำเนินการ

4

ส่งมอบงานให้ลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
5.0(6)
คัดลอกสำเร็จ