จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
4494411e-2f65-4d16-bf5b-7329a55b255a.jpg
1/7
ดูผลงาน

ประสานงานการขายออนไลน์แบบ Bilingual (English-Thai)

บริการดูแล/ประสานงานการขายออนไลน์แบบ Bilingual - ในช่องทางการขายทาง Facebook page, Instragram, Twitter, Email และ Platform Social Media อื่นๆ และ Telesales 1.โพสต์เนื้อหาโฆษณาสินค้าบน Social media เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ตอบคำถาม//สอบถามความต้องการ//ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ//ติดตามข้อร้องเรียน เป็นแบบเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถตอบคำถามทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ เป็นภาษาอังกฤษ 3. ปิดการขาย จัดทำ/ส่ง Pro-forma invoice , รับ Purchasing order ส่งให้ทางผู้ขาย รูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. ตรวจเช็กเอกสารสัญญาการค้า/ Letter of credit ฉบับภาษาอังกฤษ ทำลิสต์เอกสารส่งออก (ถ้ามี)

บริการดูแล/ประสานงานการขายออนไลน์แบบ Bilingual - ในช่องทางการขายทาง Facebook page, Instragram, Twitter, Email และ Platfo...ดูเพิ่มเติม

exnlpynw

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

83%
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
37 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 02/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

1.โพสต์เนื้อหาโฆษณาสินค้าบน Social media เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ตอบคำถาม//สอบถามความต้องการ//ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ//ติดตามข้อร้องเรียน เป็นแบบเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถตอบคำถามทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ เป็นภาษาอังกฤษ :อัตราการตอบกลับภายใน 30 นาที 3. ปิดการขาย จัดทำ/ส่ง Pro-forma invoice , รับ Purchasing order ส่งให้ทางผู้ขาย รูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. ตรวจเช็กเอกสารสัญญาการค้า/ Letter of credit ฉบับภาษาอังกฤษ ทำลิสต์เอกสารส่งออก (ถ้ามี)

ทำงาน 3 วัน
฿700
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หมายเหตุ : สามารถสอบถามเพื่อตกลงอัตราค่าบริการ/ขอบเขตการทำงานได้ก่อน โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี ความถี่ในการโพสต์ 2 ครั้งต่อวัน แสตนด์บายตอบลูกค้าตลอด รวมถึงตอนกลางคืน กรณีลูกค้าโซนยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿700
4.8(4)
คัดลอกสำเร็จ