จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
747ba050-8bc9-4fc1-9fef-56bd7a47c896.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับแปลภาษาเชี่ยวชาญการด้านแปลสัญญา เขียนสัญญาภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารภาษาไทย - อังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ - ไทย ตรวจสอบ Grammar ภาษาอังกฤษ ✿✿เอกสารที่รับแปล✿✿ 1. บทคัดย่อ 2. เอกสารทางวิชาการทั่วไป 3. สัญญาทางธุรกิจ 4. สัญญาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 5. เคสกฎหมายต่างประเทศ 6. อีเมลติดต่องานต่างประเทศ 7. จดหมายสมัครงานและ CV 8. เอกสารอื่นๆ ตาม request ที่เหมาะสมของลูกค้า ►ผู้แปลจบ กฎหมายจากออสเตรเลีย / ไอเอล 7 / โทอิค 990 ◄ งานแปล ราคางานเริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวหนังสือด้วยค่ะ) โดยราคานี้รวมการตรวจ Grammar แบบพรีเมี่ยมแล้วค่ะ งานตรวจ Grammar แบบพรีเมี่ยม โดยไม่ปรับแก้งาน ราคาหน้าละ 250 บาท ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สามารถคุยในรายละเอียดเพื่อตกลงกันได้ค่ะ ขั้นตอนการทำงาน: 1. ลูกค้าส่งเอกสารและรายละเอียดงานที่ต้องการให้ดำเนินกาารแปลหรือตรวจแกรมม่า 2. เสนอและตกลงราคาค่าบริการ 3. ดำเนินการออกใบเสนอราคาและลูกค้าชำระเงินตามระบบของ Fastwork 4. ทำงานและส่งให้ลูกค้าพิจารณาภายในระยะเวลาที่ตกลงกันดังปรากฏในใบเสนอราคา และมีการปรับแก้ได้ 1 ครั้งภายในขอบเขตที่ตกลงกัน 5. ลูกค้าอนุมัติงาน งานเสร็จสิ้น

แปลเอกสารภาษาไทย - อังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ - ไทย ตรวจสอบ Grammar ภาษาอังกฤษ ✿✿เอกสารที่รับแปล✿✿ 1. บทคัดย่อ 2. เอกส...ดูเพิ่มเติม

euston

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
0 วัน
เวลาทำงาน
36 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ทำงาน 0 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานแปล ราคางานเริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวหนังสือด้วยค่ะ) โดยราคานี้รวมการตรวจ Grammar แบบพรีเมี่ยมแล้วค่ะ งานตรวจ Grammar แบบพรีเมี่ยม โดยไม่ปรับแก้งาน ราคาหน้าละ 250 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งเอกสารและรายละเอียดของงานให้พิจารณา

2

คุยรายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ และค่าบริการ

3

ออกใบเสนอราคา

4

ลูกค้าชำระค่าบริการตามใบเสนอราคา

5

ทำงาน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากลูกค้าหากมีข้อสงสัย

6

ส่งงาน และลูกค้ามีสิทธิแก้ไขได้ 1 ครั้งตามขอบเขตที่ตกลงกัน

7

ลูกค้าอนุมัติงาน งานเสร็จสิ้น

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(6)
คัดลอกสำเร็จ