จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
ce844a2e-8812-4f1c-96d8-0fc81f9ff0c5.jpg
1/3
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

Euston Consulting เป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการ ด้านธุรกิจ โดยบริการของเราในฐานะปรึกษาธุรกิจประกอบด้วยการให้คำปรึกษาการรับเขียนแผนธุรกิจและการรับเขียนแผนการตลาดที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม Euston Consulting มีประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้ ☑ บริษัท Startup เพื่อนำไป Pitch กับกลุ่มผู้ลงทุนในต่างประเทศ ☑ บริษัท Startup นำไปใช้ในการประกวด Startup ☑ บริษัทผลิตสินค้า นำไปยื่นขอใบอนุญาตและทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ☑ บริษัทต่างชาติเพื่อยื่นขอ BOI และใบประกอบธุรกิจ ☑ บริษัท SMEs นำไปยื่นขอกู้เงินธนาคาร ☑ นำไปยื่นประกอบการขอ Visa ในการทำงานต่างประเทศ เป็นต้น ☑ ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริการของ Euston Consulting ►► แผนการตลาด ◄◄ 1. งานแผนการตลาดแบบ 1 หน้า ราคา 1000 บาท 2. แผนการตลาดแบบย่อ ราคา 5000 บาท 3. แผนการตลาดแบบเต็ม ►► แผนธุรกิจ ◄◄ 1. งานแผนธุรกิจแบบ 1 หน้า ราคา 1000 บาท 2. แผนธุรกิจแบบย่อ ราคา 5000 บาท 3. แผนธุรกิจแบบเต็ม

Euston Consulting เป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการ ด้านธุรกิจ โดยบริการของเราในฐานะปรึกษ...ดูเพิ่มเติม

euston

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
13 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
งานแผนการตลาดแบบ 1 หน้า

งานแผนการตลาดแบบ 1 หน้าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับ Business Model Canvas แต่จะเน้นไปที่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการเข้าหากลุ่มเป้าหมายมากกว่าแผน BMC

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
แผนการตลาดแบบย่อ

แผนการตลาดแบบย่อ จะประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือ Segmentation/Targeting/Positioning 2. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและเป้าหมาย (Strategy and Objective) โดยในส่วนนี้จะใช้ SMART Objective มาช่วยในการกำหนดเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าให้มาที่สุด 3. กำหนดแผนการตลาด (Marketing program) โดยใช้ 4Ps มาพัฒนาโดยคำนึงถึงเป้าหมายของแผนการตลาด 4. กำหนดแผนการดำเนินการ (Implement plan) ช่วยวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้

ทำงาน 7 วัน
฿5,000
จับมือทำแผนการตลาด

เราทราบดีว่าลูกค้าเป็นผู้เข้าใจธุรกิจของตัวเองดีที่สุด จะดีกว่ามั้ยถ้าให้เราช่วยคุณเขียนแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจร่วมกัน! หลังการทำงานคุณจะได้รับ ✎ แผนธุรกิจตามหัวข้อที่คุณเลือก ✎ ความรู้และความเข้าใจวิธีการเขียนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาด ✎ ปรับแก้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ✎ สามารถนัดเวลาและสถานที่ได้ตามที่สะดวก **ราคารายชั่วโมง ไม่รวมค่าเดินทาง

ทำงาน 1 วัน
฿1,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

รับข้อมูลจากลูกค้า

2

นำเสนอขอบเขตการทำงานและหัวข้อแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจที่เหมาะสม

3

ปรับเพิ่มหรือลดสโคปงานตามความต้องการของลูกค้า

4

สรุปหัวข้อการทำงานและออกใบเสนอราคา

5

เริ่มทำงาน

6

ส่งงานให้ลูกค้ารีวิว และ ปรับแก้ตาม comment ของลูกค้า (ถ้ามี)

7

ส่งงานขั้นสุดท้าย

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ