จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2b29e5f2-a97f-4cd1-94e7-4c5327c2adb8.jpg
1/7
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

ที่ปรึกษาธุรกิจวิเคราะห์ตลาดทำแผนธุรกิจสร้างBrand

" ทุกๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...ล้วนมีที่ปรึกษาทั้งสิ้น " แบ่งประเภทการทำงานเบื้องต้นดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจและจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น ระยะกลาง ระยะยาว 2.วิเคราะห์ตลาดและเขียนแผนธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดหรือเพื่อขยายธุรกิจ 3.วิเคราะห์ Customer Value Proposition , Business Model 4.สร้างBrand สำหรับผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น รวมถึงแผนการสร้าง Brand ให้ยั่งยืน 5.แผนงานBranding&Re-Branding สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำตลาดให้เติบโตระยะยาว 6.คำปรึกษาพิเศษ สำหรับเจาะจงลงลึกในธุรกิจประเภทนั้นๆ 7.ดูแลแผนธุรกิจและแผนการตลาดรวมถึงปรึกษารายเดือน 8.เขียนแผนธุรกิจเพื่อการกู้ธนาคาร

" ทุกๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...ล้วนมีที่ปรึกษาทั้งสิ้น " แบ่งประเภทการทำงานเบื้องต้นดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจ...ดูเพิ่มเติม

erdzzzja

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
79 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
320 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

" ที่ปรึกษาใจดี คุยกันก่อนได้ครับ " " ทุกๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...ล้วนมีที่ปรึกษาทั้งสิ้น " สอบถามข้อมูลความต้องการและเป้าหมายที่ของผู้ประกอบการ 1.ให้คำปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจเงินลงทุนและจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น 2.อธิบายธุรกิจให้เข้าใจง่ายและชัดเจนเริ่มต้นได้จริง 3.สรุปข้อมูลและส่งแผนธุรกิจเบื้องต้นPresent Profile Businessเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ***หลังจากรับข้อมูลต่างๆจากผู้ประกอบการ ใช้เวลาวิเคราะห์และทำแผนงาน3-5วัน

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

" ทุกๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...ล้วนมีที่ปรึกษาทั้งสิ้น " บริการเพิ่มเติม 1.จัดทำแผนธุรกิจระยะกลาง ระยะยาว เพื่อต่อยอดธุรกิจ เพิ่มยอดขาย 2.วิเคราะห์ตลาดและเขียนแผนธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดหรือขยายธุรกิจ เริ่มต้น 10,000บาท 3.สร้างBrandสำหรับผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น ตั้งแต่กำหนด Target Mood&Tone เริ่มต้น 5,000บาท 4.แผนงาน Branding&Re-Branding สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำตลาด ให้เติบโตระยะยาว เริ่มต้น 10,000บาท 5.คำปรึกษาพิเศษ จัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด วิเคราะห์เจาะจงลงลึกในธุรกิจประเภทนั้นๆ รายเดือน เริ่มต้น 40,000บาท 6.รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อกู้ธนาคาร 7.ทำ Presentation เพื่อนำเสนอหุ้นส่วนและนายทุน เริ่มต้น 5,000บาท 8.บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ เริ่มต้น 1,000บาท/ชม.

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
5.0(54)
คัดลอกสำเร็จ