จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a9c7f584-065c-40fe-a57d-48920c299288.jpg
1/9
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

รับทำบัญชีรวมค่าสอบบัญชี ราคาเดียว ถูกมาก.........

1. คุยรายละเอียดงานว่าธุรกิจที่่ทำเป็นเป็นแบบไหน เวลาเริ่มธุรกิจและการเริ่มขายสินค้าหรือบริการ ของปี 2562 2. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าในส่วนของค่าบริการทำบัญชีส่วนค่าสอบบัญชีจะไม่รวมในใบเสนอราคานี้ แต่ รวมทั้งสิ้นค่าทำบัญชีและค่าสอบจะต้องไม่เกิน 7,900 บาท

1. คุยรายละเอียดงานว่าธุรกิจที่่ทำเป็นเป็นแบบไหน เวลาเริ่มธุรกิจและการเริ่มขายสินค้าหรือบริการ ของปี 2562 2. ทำใบเสนอร...ดูเพิ่มเติม

dvonvqde

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
95 ครั้ง
ขายได้
60 วัน
เวลาทำงาน
472 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต

ทำงาน 60 วัน
฿3,900
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

• จดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 6,000 บาท • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง 6,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนประกันสังคมแบบออนไลน์) • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750 บาท และ อื่นๆ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายการไปค่ะ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,900
5.0(50)
คัดลอกสำเร็จ