จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
3992a7a0-a56e-4307-aed8-04d87c5ab83e.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับยื่น/ขอคืน ภงด.90/94/91 ปี 2562 ทางอินเตอร์เน็ต

1. ขอหนังสือรับรองภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 2. ขอหลักฐานการลดหย่อนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน, ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย๋อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป, สูติบัตรบุตร, สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดาผู้มีเงินได้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและไม่มีรายได้, หลักฐานการซื้อ LTF, RMF ของปี 2560,สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (มีชื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู), ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

1. ขอหนังสือรับรองภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 2. ขอหลักฐานการลดหย่อนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน, ประกันชีวิตแบบ...ดูเพิ่มเติม

dvonvqde

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
33 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
128 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

1. ลงทะเบียนยื่นออนไลน์กับสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต 2. นำหนังสือรับรองถูก หัก ณ ที่จ่ายมารวบรวมจำนวนเงินได้ที่ต้องยื่นว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ใบและจำนวนเงินรวมมีเท่าไหร่ 3. ตรวจสอบหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่ 4. กรอกข้อมูลรายได้และส่วนอื่นๆ ให้ถูกต้องและยื่นทางออนไลน์ 5. Save แบบภงด.90/91 และ แบบชำระเงิน (กรณีต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าไม่ต้องจ่ายจะไม่มีใบชำระเงิน) เพื่อส่งให้ลูกค้าทาง E-Mail

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

****กรณีขอคืนภาษีต้องรอการแนบเอกสารเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร และ กว่าจะได้เงินคืนประมาณไม่น่าเกิน 1 สัปดาห์ ****กรณียื่นแบบต้องชำระภาษีเพิ่มต้องชำระภาษีไม่เกินวันที่ 2 เมษายน 2561 หรือ ทางอินเตอร์เน็ตไม่เกินวันที่ 9 เมษายน 2561

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(26)
คัดลอกสำเร็จ