จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
40bdbe33-47ed-4947-898a-731ad52a1517.jpg
1/7
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

รับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

1.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า 2.เสนองานให้ตรงกับความต้องการและราคาที่เหมาะสม 3.เซ็นต์สัญญาการจ้างงานก่อนเริ่มงาน สัญญากันเป็นรายปีเท่านั้น 4.เริ่มงานทันทีและมีกำหนดชัดเจนในการส่งงบการเงินเป็นรายเดือน, รายไตรมาส หรือ รายปี ตามสัญญาการว่าจ้าง

1.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า 2.เสนองานให้ตรงกับความต้องการและราคาที่เหมาะสม 3.เซ็นต์สัญญาการจ้างงานก่อนเร...ดูเพิ่มเติม

dvonvqde

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
95 ครั้ง
ขายได้
30 วัน
เวลาทำงาน
465 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีขาย •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ •จัดทำสมุดบัญชีรับเงิน •จัดทำสมุดบัญชีจ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.1,3,53,51,50, และ E-filling

ทำงาน 30 วัน
฿1,200
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

• จดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 6,000 บาท • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง 6,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนประกันสังคมแบบออนไลน์) • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750 บาท และ อื่นๆ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายการไปค่ะ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,200
4.8(54)
คัดลอกสำเร็จ