จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
23dc2995-734a-4919-94d8-6edd8bac3908.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับปรึกษากฎหมายต่างๆ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญเช่า สัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างแรงงาน

ให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายตามที่ต้องการ

ให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายตามที่ต้องการ...ดูเพิ่มเติม

duangtip

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 19/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ให้คำปรึกษา-คำแนะนำด้านกฎหมาย(ราคาค่าบริการ ต่อ การปรึกษา 1 เรื่อง) เช่น สัญญาต่างๆ ค่าสินไหมทดแทนต่างๆ

คำปรึกษาด้านกฎหมายตามประเภทที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 1.สัญญาซื้อขาย 2.สัญญาเช่า 3.หนี้อื่นๆ 4.สัญญาจ้างแรงงาน 5.สัญญาจ้างทำของ 6.สัญญาเช่า หมายเหตุ (ราคาค่าบริการ ต่อ การปรึกษา 1 เรื่อง)

ทำงาน 1 วัน
฿1,000
จัดทำสัญญาต่างๆ (ราคาค่าบริการ ต่อ หนึ่งสัญญา) เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน

ได้รับสัญญาที่ลูกค้าต้องการได้รับบริการ (ราคาค่าบริการ ต่อ หนึ่งสัญญา)

ทำงาน 3 วัน
฿2,000
ร้องขอจัดการมรดก(กรณีไม่มีผู้คัดค้าน)

1.ทนายยื่นคำร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกพร้อมรวบรวมเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในศาล 2.เมื่อได้รับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ทางทนายจะจัดส่งให้คุณลูกค้า หมายเหตุ 1.ค่าบริการจัดการมรดก ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมศาล) 2.ค่าเดินทาง แจ้งลูกค้าอีกครั้งหลังจากที่ทราบว่าต้องไปที่ศาลใด 3.ค่าธรรมเนียมศาล ทางลูกค้าเป็นรับผิดชอบ

ทำงาน 5 วัน
฿4,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าบริการไม่รวม ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเรื่องที่ต้องการรับบริการและแจ้งวันที่ต้องการให้ส่งงาน

2

ทางทนายจะดูตารางงานและแจ้งกลับว่าตกลงรับงาน

3

ลูกค้าชำระเงินผ่านทาง fastwork

4

ส่งงานให้ลูกค้า หากลูกค้าตรวจสอบและต้องการแก้ไขงานเพิ่มเติม ลูกค้าแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมได้ค่ะ (ต้องเป็นการแก้ไขในสโคปงานที่จ้าง)ที่จ้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ